Waterschap in actie tegen crossen op dijken tussen Ewijk en Deest

Foto: CC0

Waterschap Rivierenland komt in actie tegen het crossen op dijken. Het crossen met motoren of quads beschadigt de grasmat, verzwakt de dijk en vergroot de kans op dijkdoorbraak.

De rivierdijken zijn van levensbelang om veilig te kunnen werken en wonen in het rivierengebied. Een goede grasmat houdt de dijken sterk. Waterschap Rivierenland maakt zich daarom ook zorgen over crossen op dijken met motoren en quads.

Crossen op dijktaluds kunnen diepe sporen in de grasmat trekken; zand en klei komen aan de oppervlakte te liggen en spoelen weg. Dit beschadigt en verzwakt de dijk.

De afgelopen weken namen klachten en meldingen weer toe. Met name tussen Ewijk en Deest veroorzaakte crossen met quads beschadigingen aan de dijk. Het waterschap gaat daarom in de komende tijd extra controleren op crossen op dijktaluds.