Hoogwateroefening Deining & Doorbraak, controle van 1147 km dijk

Foto: Bert Spiertz

Bij een hoogwateroefening controleren ruim duizend dijkwachten en militairen of 1147 kilometer rivierdijk in Nederland bestand is tegen extreem hoogwater.

Voor de controle wordt zowel op de grond als in het water en in de lucht allerlei materieel ingezet. De controle maakt deel uit van de hoogwateroefening Deining & Doorbraak.

Dijkversterking

Het is de grootste oefening sinds de hoge waterstanden van 1995. Toen moest ruim een kwart miljoen mensen hun huizen en bedrijven verlaten, omdat de rivierdijken op doorbreken stonden. Sindsdien zijn alle dijken verbeterd en versterkt, hebben rivieren meer ruimte gekregen en is de samenwerking tussen allerlei diensten verbeterd.

Zo is het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM) opgericht, waarin vijf waterschappen, vier veiligheidsregio’s, Defensie en Rijkswaterstaat samenwerken.

Hoog water

De oefening start maandag met berichten dat het water in de Rijn bij Lobith een kritieke hoogte dreigt te bereiken. Achter de dijken langs Rijn, Waal en IJssel wonen en werken ruim vier miljoen mensen, die door extreem hoogwater in gevaar zouden kunnen komen.

Het gebied langs de Maas doet in deze oefening niet mee, omdat de Maas niet wordt gevoed vanuit de Duitse Rijn en omdat een dijkdoorbraak langs de Maas niet meteen levensbedreigend is.

Omwonenden van de rivierdijken zullen op woensdag het meest van de oefening merken. De waterschappen benadrukken dat het om ‘een fictieve hoogwatergolf’ gaat en dat er dus in werkelijkheid geen enkel gevaar is. De oefening duurt tot en met vrijdag.