Veiligheidsvraagstuk bij inzamelen oud papier

Foto: BNG

D66 heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over de papierinzameling in Beuningen. Dit is gedaan vanwege zorgen over de veiligheid van de vrijwilligers van verenigingen die dit doen.

De Dar, de afvalinzamelaar in Beuningen, heeft de voorkeur uitgesproken om niet meer in de avond afval in te zamelen. Er zijn zorgen omdat het afval inzamelen in deze maanden vooral in het donker wordt gedaan. Bovendien kan het glad zijn. De vrijwilligers doen op dit moment al wel een online cursus voor het papier inzamelen.

Wat vast staat, is dat verenigingen ook in de toekomst de papierinzameling doen in Beuningen. Verenigingen hebben baat bij de inzameling, want ze krijgen een financiële vergoeding. De Dar ziet het liefst dat de inzameling overdag gaat plaatsvinden.

Reacties