Verkiezingsprogramma’s uitgelicht: Beuningen Nu & Morgen

Foto: BN&M

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maken partijen hun verkiezingsprogramma bekend. Beuningen nieuws zet voor u de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma op een rij.

Beuningen Nu en Morgen heeft het programma gepresenteerd en hieronder worden kort wat doelstellingen van de partij uitgelicht.

De gemeente

De partij is tegen een herindeling van de gemeente Beuningen. Wel is samenwerking belangrijk met andere gemeenten indien dit een hogere kwaliteit of lagere kosten oplevert. De partij vindt verder participatie van de inwoners belangrijk. Op het gebied van financiën is het belangrijk dat de begrotingen haalbaar en sluitend zijn waarbij een gezonde financiële positie het uitgangspunt is. Ook duurzaamheid heeft een belangrijke rol binnen het verkiezingsprogramma van BN&M.

De vier kernen

Hieronder volgen enkele punten die de partij wil realiseren per kern.

Beuningen

 • De partij wil het zwembad behouden en op termijn een nieuw zwembad in Beuningen;
 • Passende inrichting Asdonckterrein met evenementenplein;
 • Realiseren IKC Dromedaris.

Ewijk

 • Woningbouw rondom MFA ’t Hart;
 • Dorpsontwikkelingsplan opstellen met bewoners;
 • Samen met ondernemers centrumfunctie de Klef versterken.

Weurt

 • Dorpsontwikkelingsplan opstellen voor een vitale kern, samen met inwoners en ondernemers; het omgevingsplan dient als uitgangspunt;
 • “Hybride” voetbalvelden WVW;
 • Revitalisering industrieterrein de Sluis.

Winssen

 • Woningbouw Fruithof en Kennedysingel Zuid;
 • Ruimte voor horeca ontwikkeling irt toerisme en recreatie langs dijk;
 • Dorpsontwikkelingsplan opstellen met Krachtig Winssen en inwoners.

Reacties

article
66869
Verkiezingsprogramma's uitgelicht: Beuningen Nu & Morgen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maken partijen hun verkiezingsprogramma bekend. Beuningen nieuws zet voor u
https://beuningen.nieuws.nl/nieuws/20180109/verkiezingsprogrammas-uitgelicht-beuningen-nu-morgen/
2018-01-09T00:24:37+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/42/2017/12/13222623/25158487_1643931588998640_8327270743976950977_n.png
Beuningen Nieuws
Nieuws