Verkiezingsprogramma’s uitgelicht: GroenLinks

Foto: Groen Links Beuningen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maken partijen hun verkiezingsprogramma bekend. Beuningen nieuws zet voor u de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma op een rij.

Algemeen

GroenLinks heeft het programma gepresenteerd Samen, Groen en Sociaal. In het programma is er veel aandacht voor duurzaamheid. Daarnaast wordt benadrukt dat Beuningen een woongemeente is en de kwaliteit van wonen, leven, voorzieningen, onderwijs en groen voorop staan. Dit alles moet op een sociale manier gebeuren met goede zorg en een fatsoenlijk minimabeleid. Dit alles kan volgens GroenLinks binnen een zelfstandig Gemeente Beuningen die de samenwerking zoekt met buurgemeenten.

Hieronder worden kort wat doelstellingen van de partij uitgelicht.

  • Een visie (hoe, wat en waar) ontwikkelen voor een multifunctionele accommodatie in Beuningen. Ook na renovatie gaan sporthal ‘de Tinnegieter’, zwembad ‘de Plons’ en dorpshuis ‘de Leghè Polder’ niet eeuwig mee.
  • De zwembaden ‘de Plons’ en ‘de Tuimelaar’ als belangrijke lokale voorzieningen behouden;
  • Verbetering van het openbaar vervoer, met name in de kernen Ewijk en Winssen is de afstand naar de bushaltes vaak groot.
  • Verbeteren openbaar vervoer naar voorzieningen zoals ziekenhuizen;
  • Een energieneutraal Beuningen in 2035 met duidelijke tussendoelen voor de jaren 2025 en 2030;
  • De invoering van een ja/ja sticker, je krijgt alleen nog reclamedrukwerk als je er nadrukkelijk voor kiest;
  • Geen detailhandel buiten de centra. De gemeente houdt hierbij de regie, dit is noodzakelijk om leegstand in het centrum te voorkomen. Aanpak van leegstand heeft prioriteit.
  • Dat er een laagdrempelige informatievoorziening (sociale VVV) komt voor vragen over zorg- en welzijnsvoorzieningen, brieven, toeslagen, budgetbeheer, e.d. Een loket met een mens;

Gehele verkiezingsprogramma: https://beuningen.groenlinks.nl/standpunten/verkiezingsprogramma-2018-0

Reacties