Voorlopige uitslag referendum Beuningen

Foto: Nieuws.nl/ANP

Op 21 maart was ook het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). U kon stemmen of u voor of tegen deze wet bent. In deze wet is vastgelegd op welke manier de inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzage hebben in internetverkeer.

In de gemeente Beuningen was 48,8% voor de wet. 47,1% is tegen. In de gemeente Beuningen was het opkomstpercentage voor het referendum 51,1%.

Van de 20.359 stemgerechtigden brachten 10.398 inwoners zijn of haar stem uit. Ook hier gaat het om een voorlopige uitslag.

Reacties