Coalitieakkoord BN&M, VVD en CDA

Foto: Hessels Media

Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na gehouden informatieronden gingen BN&M, VVD en CDA in gesprek om een coalitie te vormen. Inmiddels zijn de coalitiebesprekingen afgerond. Op dinsdag 8 mei presenteerde de coalitie het coalitieakkoord.

Fractievoorzitters van BN&M, VVD en CDA lichtten het coalitieakkoord toe. U leest het coalitieakkoord hier.

De portefeuilleverdeling is als volgt:
• Wethouder Piet de Klein (BN&M) Ruimte, water en energie
• Wethouder Henk Plaizier (VVD) Financiën en economie
• Wethouder Pim van Teffelen (CDA) Zorg, werk en inkomen
• Burgemeester Daphne Bergman Openbare orde, veiligheid en promotie

Informatieronden

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart spraken informateurs Jan Kersten, Frank Engelen en Sjaak Thijssen alle politieke partijen tijdens informatieronden. Op basis van die gesprekken gaven de informateurs het advies om een coalitie van BN&M, CDA en VVD te vormen.

Coalitiebesprekingen

Na de informatieronden vonden onder leiding van formateur Jan Kersten coalitiebesprekingen plaats. Dit resulteerde uiteindelijk in een coalitieakkoord, dat moet leiden tot een nieuw college van burgemeester en wethouders in de gemeente Beuningen.

Extra raadsvergadering

Op dinsdag 15 mei is er een extra raadsvergadering. Tijdens deze extra raadsvergadering is de benoeming van de wethouders. Ook worden taken verdeeld waarvoor de wethouders een benoeming moeten krijgen.

Reacties