Een bijzonder theaterstuk, natuurproject of historisch evenement organiseren?

Foto: Prins Bernhard Cultuurfonds

Heb jij een plan voor een bijzonder project op het gebied van cultuur of natuur? Je kunt een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen voor 15 oktober.

De laatste ronde van 2018 waarin aanvragen worden beoordeeld is in zicht. Als je een aanvraag wilt indienen voor een project dat na 7 december 2018 wordt uitgevoerd, moet je dat doen vóór 15 oktober aanstaande.

Waar kan het om gaan?

Het kan bijvoorbeeld gaan om een nieuwe compositie, een bijzonder theaterstuk met een historische achtergrond, natuurprojecten, of aankopen van instrumenten. Ook voor nieuwe festivals, bijzondere aankopen voor musea, vergroening van speelpleinen en educatieprojecten kun je een bijdrage aanvragen.

De aanvrager moet een stichting of vereniging zijn. Kijk voor de voorwaarden op de website van het Cultuurfonds.

Als je twijfelt of een project binnen het werkterreinen van het Cultuurfonds valt, kun je ook altijd even bellen met de mensen van het bureau: Greke Rikkers, Ingrid van der Busken en Wendelien Kuit. Dat kan via 020 – 520 6130

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent alleen garantiebijdragen toe.

De afrekening gebeurt achteraf; het fonds draagt namelijk alleen bij in tekorten.

Het geld is onder meer afkomstig van de BankGiro­ Lote­rijNederlandse Loterij, CultuurFondsen op Naam, donaties en een col­lecte die onder de naam Anjeractie wordt gehou­den.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het zich in voor cultuur en natuur­.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden zich wenden tot de website www.cultuurfonds.nl of het bureau van de afdeling Gelderland: (026) 359 8635 en [email protected].

Reacties