Werkzaamheden aan hoofdstroomkabel in Weurt

Foto: publiek domein

Liander is eigenaar en beheerder van het elektriciteits- en gasnet in onze regio. Liander vervangt de komende tijd een hoofdstroomkabel onder het Maas-Waalkanaal bij Sluis Weurt. Hieronder leest u wat er gaat gebeuren.

Wat gaat er gebeuren?

Er is een storing in één van de hoofdkabels en daarom vervangt Liander deze. Dit gebeurt met een gestuurde boring. Vanuit Weurt worden stalen buizen aan elkaar gelast, waarin de nieuwe stroomkabel uiteindelijk komt te liggen. Deze buis wordt ineens onder het kanaal door getrokken, om daarna de stroomkabel erin te leggen. De buis is vóór het doortrekken aan de Weurtse kant erg lang. De buis ligt daarom op rollers over het noordelijk fietspad van de Van Heemstraweg in Weurt. Dit van de oostkant van de kruising met de Kerkstraat tot aan de Pastoor van der Marckstraat.

Wat betekent dit?

Door de werkzaamheden is er verkeershinder in Weurt tot 20 april. De buis ligt op het fietspad van de Van Heemstraweg over de Kerkstraat heen. Daar is de weg volgens planning van 27 maart tot 20 april 2019 afgesloten voor alle verkeer. Dus ook voor voetgangers. U kunt dus niet vanaf de Van Heemstraweg naar de Kerkstraat. De woningen en Eethuis ’t Weurtse Hoekje in de Kerkstraat zijn vanaf de Pastoor van der Marckstraat wel bereikbaar.

Omleiding

Langzaam verkeer (denk aan voetgangers, fietsers bromfietsen) uit Weurt Noord kan via de Pastoor van der Marckstraat en de Van Heemstraweg om het werk heen. Doorgaand fietsverkeer richting Druten wordt omgeleid via de Westkanaaldijk en Pastoor van der Marckstraat.

Lokaal fietsverkeer gebruikt het zuidelijke fietspad van de Van Heemstraweg.

Van Heemstraweg

Daarnaast geldt voor autoverkeer op de Van Heemstraweg een snelheidsbeperking van 30km/u. De maatregelen zijn met borden aangegeven. Let op! In de spits kan het dus iets drukker zijn. Hou rekening met elkaar en ook met eventuele hinder van de werkzaamheden.

Tijdelijke bushalte  

Vanuit Weurt Noord is de noordelijke bushalte niet bereikbaar. Wilt u met de bus naar Druten? Gebruik dan tussen 27 maart en 20 april de tijdelijke noodhalte bij de verkeerslichten van de Pastoor van der Marckstraat.

Aanvoer via wijk Rozenburg

De losse buizen worden met vrachten aangevoerd via de wijk Rozenburg. Tegen het talud van de Van Heemstraweg aan worden de buizen aan elkaar gelast. Het lassen gebeurt op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur.

Contact

U leest later meer over waar u terecht kunt voor vragen over de werkzaamheden.

Reacties