Blauwalg in de gemeente

Foto: BNG

In onze gemeente is blauwalg gevonden. Blauwalg is een bacterie die bij aanraking met de huid en bij inname voor irritatie kan zorgen. Water dat met blauwalg is besmet, ziet er meestal blauw-groen uit. Drijvend aan het oppervlak vormt blauwalg een laag die op olie lijkt.

Hoe ontstaat blauwalg?

Blauwalg kan ontstaan in een periode met hoge temperaturen. Vermijd contact met water. We adviseren hondenbezitters om hun honden niet op plaatsen te laten zwemmen waar blauwalg is vastgesteld. Ook raden we het af om te vissen.

De verwachting is dat de bacterie verdwijnt als het minder warm wordt. Helaas kan het waterschap Rivierenland niks doen tegen blauwalg.

Melding blauwalg doorgeven

U kunt met vragen of meldingen van mogelijke nieuwe locaties 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344 64 9090. Op https://www.waterschaprivierenland.nl/blauwalg-botulisme-en-dode-vissen leest u ook meer informatie.

Wat is botulisme?

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging. Het wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie is actief als ondiep water boven de 20 graden uitkomt. De bacterie maakt een gif, botuline. Dat gif verlamt de spieren van vissen en watervogels.

Vermijd contact met zieke of dode dieren

Vindt u zieke of dode dieren? We vragen aan u zieke en/of dode dieren niet zelf op te ruimen. Voor meldingen van dode vissen en eenden kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan via de Meld- en herstelservice op www.beuningen.nl of bel tijdens openingstijden naar 024 – 6780876. Wilt u een melding doen over vervuild water? Dan kunt u 24 uur per dag terecht bij waterschap Rivierenland, via telefoonnummer 0344-64 9090.

Reacties