Buurtbemiddeling Beuningen Druten en West Maas en Waal bestaat 10 jaar

Foto: J. Haijemaije

Deze maand viert Buurtbemiddeling Beuningen, Druten en West Maas en Waal haar tienjarig bestaan. Dat viert de organisatie op donderdag 12 september met een bijeenkomst voor bij Buurtbemiddeling betrokken personen en organisaties.

De stuurgroep -die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, politie en Sterker sociaal werk- zal deze middag hun erkenning en waardering uitspreken voor het project en vooral de vrijwilligers.
Tien jaar geleden startte het project in Beuningen met zo’n zeven vrijwillige buurtbemiddelaars en negentien aanmeldingen per jaar.

De afgelopen jaren is het project uitgebreid en zijn de gemeenten Druten en West Maas en Waal aangesloten. Het aantal aanmeldingen is gestegen naar zo’n 80 à 90 meldingen per jaar, tot een totaal van ruim 700 over de afgelopen tien jaren. Er zijn momenteel maar liefst 21 vrijwillige buurtbemiddelaars actief.

Gesprek

Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld als er sprake is van overlast waar de buren zelf niet uitkomen. Buurtbemiddeling helpt het gesprek tussen buren weer op gang te brengen.

De top 3 van aangemelde overlast is over de afgelopen 10 jaren vrijwel onveranderd;

  1. Geluid
  2. Tuin- en grondgeschil
  3. Intimidatie, bejegening

Contact

In tien jaar zijn er ruim 700 meldingen behandeld. Ruim twee derde van alle meldingen die geschikt zijn voor bemiddeling werd geslaagd afgesloten. Het eerste contact tussen de buren en buurtbemiddeling wordt gelegd door de coördinator en daarna gaat een team van 2 vrijwillige buurtbemiddelaars op bezoek bij de beide buren. In de gesprekken wordt gekeken naar het verleden en heden maar vooral naar de toekomst; hoe willen de mensen voortaan naast elkaar wonen, wat is daarvoor nodig en wat kan iemand zelf nog veranderen? Daarna volgt indien gewenst een bemiddelingsgesprek waar beide buren voor worden uitgenodigd.

Neutraal

Het succes van buurtbemiddeling is, dat we geen ander belang hebben dan de communicatie tussen buren op gang te brengen. Waarbij mogelijke oplossingen tijdens het (bemiddelings-) gesprek worden verkend en tot stand worden gebracht. De bemiddelaars zijn neutraal en er volgen geen sancties als de bemiddeling geen positief effect heeft. De laagdrempeligheid, het informele karakter van de methode, de kwaliteiten en betrokkenheid van de bemiddelaars èn natuurlijk de inzet van de buren zelf, zijn de belangrijkste succesfactoren.

Dat buurtbemiddeling vaak een positief effect heeft blijkt vooral uit de reacties van de buren. “hadden we dat maar geweten”, of “hadden we jullie maar eerder ingeschakeld”, zijn opmerkingen die we vaak terug horen, vertelt coördinator Ingrid Peters.

Buurtbemiddeling is een landelijke methode die wordt ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). Het project in Beuningen, Druten en West Maas en Waal is plus-erkend. Dat betekent dat werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend geïmplementeerd zijn in de locale werkwijze. Landelijk is momenteel meer dan 80% van alle gemeentes aangesloten bij het CVV.

Wilt u contact met buurtbemiddeling of weten wat het project voor u kan betekenen, kijkt u dan op www.buurtbemiddelingsterker.nl, of bel met de coördinator van het project Ingrid Peters op telefoonnummer 088-0011333.

Reacties