Werkzaamheden Leegstraat/Kennedysingel

Foto: CC0

Van begin september tot begin november zijn er werkzaamheden aan de Kennedysingel en Leegstraat. Op deze pagina leest u meer hierover.

Waarom zijn er werkzaamheden?

We gaan een waterberging aanleggen aan de Kennedysingel. In deze waterberging vangen we overtollig hemelwater en kwelwater van de Waal op. Daarvoor moeten we het riool in de Kennedysingel en Leegstraat aanpassen. De provincie geeft voor het aanleggen van de waterberging een subsidie.

We leggen ook een verkeersdrempel aan op de kruising Leegstraat / Kennedysingel. Als u benieuwd bent naar het ontwerp dan zie u dat in dit document.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden vinden plaats van begin september tot begin november.

We sluiten een deel van de Kennedysingel af voor het verkeer. Tijdens de aanleg van de verkeersdrempel is ook de kruising Leegstraat / Kennedysingel tijdelijk afgesloten.

We leiden het verkeer om met omleidingen. De omleidingen vindt u in de documenten hieronder:

Planning

Week Datum Werkzaamheden
37 – 38 9 tot 20 september Uitgraven waterberging
39 – 40 23 september tot 4 oktober Kruising Leegstraat/Kennedysingel
41 7 tot 11 oktober Diverse werkzaamheden waterberging
40 – 44 14 oktober tot 1 november Werkzaamheden Kennedysingel
45 4 tot 8 november Afwerken
46 11 tot 15 november Uitloop

Werkverkeer

Het werkverkeer rijdt de route Van Heemstraweg – Leegstraat – Kennedysingel. Tijdens het uitgaven van waterberging is er regelmatig transport van klei via deze route. Daardoor rijdt er meer (vracht)verkeer. Wij proberen de overlast zo min mogelijk te laten zijn, maar dit is niet helemaal te voorkomen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 024.

Reacties