Vakantie en leerplicht

Foto:

De herfstvakantie komt er weer aan. Deze begint op maandag 14 oktober en duurt tot en met vrijdag 18 oktober.

Het komt vaak voor dat ouders eerder met vakantie willen vertrekken, of later van vakantie willen terugkomen. Regelmatig krijgen schoolhoofden de vraag of dit mag. Wij willen uw vakantiepret niet bederven, maar de Leerplichtwet is hier heel duidelijk in: hiervoor mag een schoolhoofd géén toestemming geven.

Gevolgen

Het hoofd van de school moet aan de leerplichtambtenaar laten weten als iemand er niet is. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in. Is er zonder goede reden weggebleven van school? Dan neemt de leerplichtambtenaar passende maatregelen. Er kan dan een proces-verbaal opgemaakt worden.

Informatie

Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u op de website van Beuningen. U kunt ook contact opnemen met het hoofd van de school, of met de gemeente Beuningen, telefoon 14 024.

Reacties

0