Gemeente Beuningen zoekt pleegouders

Foto: BNG

Kinderen horen thuis, dat vindt iedereen. Maar soms zitten kinderen zo in de knel dat een liefdevolle plek elders nodig is. Een warme plek in een ander gezin, waar het kind zich tijdelijk ‘thuis’ mag voelen. Het liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving. In Nederland wonen ongeveer 18.000 kinderen in een pleeggezin omdat zij tijdelijk of gedeeltelijk niet thuis kunnen wonen. Ook gemeente Beuningen wil kinderen en hun ouders die het moeilijk hebben zo dicht mogelijk bij huis helpen. Daarom is de gemeente hard op zoek naar pleegouders.

Ronny en Nora wonen met hun twee dochters (19 en 17 jaar) in Beuningen. Vier jaar geleden ging het steeds slechter met Sarah, het vriendinnetje van hun jongste dochter. Nora en Ronny besloten (in overleg met Sarah[1] en haar ouders) pleegouders te worden van Sarah. Ronny en Nora bieden haar een stabiele thuissituatie. Ze zijn ‘netwerkpleegouders’. Voor Sarah betekent dit: wonen bij mensen die zij al kende vanuit haar eigen ‘netwerk’. Ze hield contact met vrienden, school en sportactiviteiten. Ze maakt deel uit van het gezin. Zo doet ze taken binnen het gezin, is bij familiefeestjes en dolt met haar ‘zusjes’ en pleegouders. “Sarah is assertiever, wie zien haar opbloeien”, vertelt Nora.

Bijdragen aan ontwikkeling

Brahim en Melissa uit Ewijk meldden zich bij pleegzorgorganisatie EntreaLindenhout aan om pleegouders te worden. Ze kregen via de organisatie twee pleegzoons, van 3 en 16 jaar, aangewezen. “We zijn heel blij dat we voor de jongens mogen zorgen. We geven hen veiligheid en stabiliteit en ze kunnen groeien naar zelfstandige volwassenen”, legt Melissa uit. Je bent de opvoeder, niet de ouder. Het is belangrijk om dit te blijven realiseren zonder dat het wat afdoet aan de zorg. Wij krijgen een prachtige kans om iets te kunnen betekenen in hun leven. Je draagt bij aan de ontwikkeling”.

Er bestaat soms het beeld dat pleegzorg te maken heeft met moeilijke kinderen of met probleemgezinnen. “Dit is niet zo”, zegt Ronny. “Ik geef Sarah dezelfde behandeling als mijn eigen dochters. Soms benader ik haar misschien net iets anders dan mijn eigen dochters omdat ik weet wat ze meegemaakt heeft. Maar de regels in huis zijn voor iedereen hetzelfde”.

Ondersteuning van professionals

Pleegzorgorganisatie EntreaLindehout ondersteunt pleegouders. Wat betekent de komst van een kind, voor jou en jouw kinderen en voor het pleegkind zelf? En hoe worden de contacten met ouders vormgegeven en hoe zit het met de regelzaken en financiën? “Wij hebben een fijne klik met onze pleegzorgmedewerker en kunnen alles aan haar vragen”, zegt Melissa. EntreaLindenhout organiseert contactavonden voor pleegouders over thema’s die spelen bij het pleegouderschap.

Interesse om pleegouder te worden?

Wilt u weten hoe het is om pleegouder te zijn? Wilt u weten of u ook alleen in het weekend of vakanties pleegouder kan zijn? Kom op dinsdag 19 november om 20.00 uur naar de informatieavond in het Molenhuis in Beuningen. Stel daar vragen aan pleegzorgmedewerker Annemiek Hovinga van EntreaLindenhout en aan Ronny, Nora, Melissa en Brahim.

[1] Dit is een gefingeerde naam om de privacy van de persoon in kwestie te beschermen

Reacties