Na 30 jaar stopt Stichting “Vrienden van Waelwick”

Foto: Arno Spin

Na 30 jaar stopt de Stichting “Vrienden van Waelwick” met het organiseren van grote activiteiten waarmee geld opgebracht werd ten bate van de bewoners van Waelwick.

Sinds de oprichting van “De Vrienden ”is er veel veranderd.

De vrijwillig(st)ers zijn allemaal ouder geworden. Er komen nauwelijks vrijwillig(st)ers bij.

We moesten al stoppen met de grote evenementen als het Waelwick festijn, de kunstmarkt en de rommelmarkten waren nog maar 2 keer per jaar.

Ook Waelwick is veranderd van een groot verpleeghuis naar een revalidatiecentrum.

De verpleegzorg is naar Klein Waelwick gegaan waar zo’n 25 personen verblijven. Daarmee is ook de doelgroep voor “De Vrienden” veel kleiner geworden.

Door deze veranderde omstandigheden heeft het bestuur van De Vrienden van Waelwick besloten ook te stoppen met de rommelmarkten.

Komend jaar op 25 en 26 april organiseren we een laatste  opheffingsrommelmarkt.

Dat betekent dat we geen spullen meer inzamelen op onze inzamelplaats op de Brink.

De Stichting Vrienden van Waelwick blijft bestaan. Voor de bewoners van Klein Waelwick organiseren of bekostigen de Vrienden kleine activiteiten zolang er geld in kas is.

Reacties