Koninklijke onderscheiding voor Ans Hermsen uit Weurt

Foto:

Ans Hermsen uit Weurt ontving afgelopen zondag een Koninklijke onderscheiding. Dit als teken van grote waardering en erkenning voor haar langdurige verdiensten voor de samenleving en vooral haar inzet als mantelzorger voor haar broer. Zondag, 10 november (de Dag van de Mantelzorg), ontving zij uit handen van burgemeester Daphne Bergman, de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ans is een echte Weurtse en is haar hele leven actief geweest in het vrijwilligerswerk in Weurt. Samen met haar vader heeft zij zich ingezet voor de “Stichting Herwonnen levenskracht”. Deze stichting is later opgegaan in de Zonnebloem afdeling Weurt. Samen haalden zij bij de donateurs van de Zonnebloem elke maand geld op voor het goede doel. Voor verschillende activiteiten, georganiseerd door de Zonnebloem, reed zij met haar auto door Weurt om mindervalide mensen op te halen voor de activiteiten van de Zonnebloem.

Daarnaast was zij actief bij de plaatselijke carnavalsvereniging en was zij page van de president van carnavalsvereniging ’t Nuchtere kalf.

1970 – 2005: Vrijwilliger parochie H. Johannes XXIII (eerder geloofsgemeenschap H. Andreas Weurt)

Als lid van de groep misdienaars heeft zij als misdienaar bij veel doopplechtigheden geholpen. Ook werd zij een enthousiast lid van het Jeugdkoor Aqua Viva. In 1990 vindt de introductie plaats van het Weurtse parochieblad. Dit blad werd elke week in een oplage van ca. 900 stuks door Weurtse vrijwilligers getypt, gedrukt en bezorgd in heel Weurt. Mevrouw Hermsen was een van de vrijwilligers die zorgde voor het typewerk en het rondbrengen van de parochieblaadjes.

1990 – 2010: Vrijwilliger Weurtse Tennis Cub (W.T.C.)

Mevrouw Hermsen is jarenlang actief geweest binnen de Weurtse Tennis Club. Zij was elke week op de tennisbaan te vinden. Regelmatig verrichtte zij naast het tennissen hand- en spandiensten bij de verschillende verenigingsactiviteiten. Zij was altijd bereid om te helpen.

1992 – nu: Mantelzorger voor haar broer

Drie jaar na de geboorte van mevrouw Hermsen wordt haar broer geboren. Hij heeft vanaf zijn geboorte een meervoudige beperking. Hij wordt onder de zorg van zijn ouders en mevrouw Hermsen grootgebracht. Haar broer woont nog steeds thuis.

Nadat beide ouders overlijden blijft mevrouw Hermsen samen met haar broer achter. Mevrouw Hermsen neemt de hele zorg en het welzijn van haar broer op zich. Hij was een aantal dagdelen in de week op de dagbesteding voor mensen met een beperking zodat zij haar werk fulltime kon blijven doen. Haar broer kan vanuit zijn beperking steeds minder meedoen aan dagbestedingsactiviteiten en blijft steeds vaker thuis. Ook ’s avonds thuis wordt het steeds moeilijker voor haar broer om alleen thuis te blijven.

Noodgedwongen gaat zij halve dagen werken om – samen met ambulante beroepskrachten – de zorgtaak overdag voor haar broer goed te kunnen blijven doen. Dit doet zij met al haar liefde die zij in zich heeft.

Door de toenemende zorg voor hem bleef er overdag en ’s avonds voor mevrouw Hermsen steeds minder tijd over om het door haar zo geliefde en broodnodige vrijwilligerswerk in Weurt te blijven doen. Zij nam als zeer actief vrijwilligster afscheid van de carnavalsverenging ’t Nuchtere Kalf, herwonnen levenskracht/Zonnebloem afdeling Weurt, de Weurtse parochie H. Andreas en de Weurtse Tennis Club.

Reacties