GroenLinks Beuningen stelt vragen over bomenkap

Foto: GroenLinks Beuningen

Zowel in de laatste raadsvergadering als in de daaraan voorafgaande commissievergadering heeft onze fractie vragen gesteld over de massale bomenkap in onze ‘groene’ gemeente.

In de raadsvergadering van 19 november stelde ons raadslid Tjibbe Dikkerboom dat er behoorlijk wat commotie en vooral ook ergernis bij inwoners is ontstaan over de de gang zaken rondom de kap van honderden bomen in onze gemeente.

Het gaat onder andere over de bomenkap in de Kloosterstraat, Hosterdstraat, de Haaghe, Kapershof etc. In totaal zo’n 14 locaties en meer dan 600 bomen. De klachten gaan zowel over de inhoud als het proces. Daarnaast wordt de gemeente een gebrekkige communicatie verweten. Inmiddels is na protesten de bomenkap voorlopig stilgelegd, maar honderden bomen zijn al gesneuveld. Na een uitspraak van de gemeentelijke bezwarencommissie, waarschijnlijk begin 2020, wordt duidelijk hoe het verder gaat.

De volgende vragen heeft Tjibbe hierover gesteld.

Inhoudelijk:
Er worden zowel zieke, overlastgevende als gezonde bomen gekapt. Niet duidelijk is welke criteria er worden gehanteerd? Wanneer wordt een gezonde boom gekapt? Wat is een overlastgevende boom, wie bepaald dat en wat zijn de overwegingen om tot kap over te gaan.

Procedureel:
We hebben van bewoners begrepen dat er kapvergunningen zijn verstrekt voordat de bewoners werden ingelicht, is dit de normale gang van zaken? Ook zijn er brieven verstuurd waarin aangeven werd dat er bezwaar kon worden ingediend. Echter een uitspraak van de bezwarencommissie zou er pas na het kappen komen? Ook werd in de brieven niet aangegeven dat er een voorlopige voorziening bij de rechtbank kon worden aangevraagd om een snelle kap te stuiten. Vindt u dit acceptabel?

Enkele maanden geleden was er sprake van bomenkap in de omgeving van de Poldervaart. Hierover is uiteindelijk overlegd met de buurt d.m.v. een bijeenkomst in het gemeentehuis. Waarom is dit niet gebeurd bij deze gelijksoortige gebeurtenissen?

Een argument dat mensen horen is dat de kap gebeurt op verzoek van bewoners, hoe kan het dat bewoners van diezelfde straat van niets weten, horen zij niet gehoord te worden? De mogelijkheid van alternatieven, zoals gedeeltelijke kap of dunning zou dan ook bekeken kunnen worden.

Inmiddels heeft wethouder de Klein toegezegd met een memo te komen waarin op onze vragen wordt ingegaan. Bij de begrotingsvergadering heeft hij op aandringen van onze fractie aangekondigd in 2020 met een integraal bomenplan te komen. Bomen horen niet alleen bij het groen, ze leveren ook een bijdrage aan een beter milieu.

Wordt vervolgd……….

Reacties