Inschrijving voor zonneparken Beuningen geopend

Foto: publiek domein

In april 2019 besloot de gemeenteraad dat er in het kommengebied van onze gemeente ruimte is voor 40 hectare aan zonneparken. Het kommengebied is het agrarische gebied ten zuiden van de A73. Bedrijven en organisaties die een zonnepark willen bouwen kunnen zich nu inschrijven via TenderNed.

De regels voor die inschrijving staan in de selectieleidraad Zon Kommengebied gemeente Beuningen. In deze handleiding staat waar initiatieven voor zonneparken in het Kommengebied aan moeten voldoen en wat de beoordelingscriteria zijn. Ook informatie over de procedure en hoe men een initiatief kan indienen staan in de leidraad. Dat indienen kan tot en met 28 februari 2020.

Stapje dichterbij energieneutraal

“Het gebied waar de zonnepanelen kunnen komen is bekend, de grondeigenaren zijn geïnformeerd en de ontwikkelaars kunnen nu inschrijven”, zegt wethouder Piet de Klein, duurzaamheid. “Daarna volgt de selectie en kan er, na een positief vergunningentraject, gebouwd worden. Weer een stap dichter bij een energieneutraal Beuningen.”

Energiek Beuningen

In 2040 willen we als gemeente energieneutraal zijn. Dat betekent dat we dan als gemeente net zoveel energie zelf opwekken als we gebruiken. Energiek Beuningen noemen we dat. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Door minder energie te gebruiken én door de energie hier op te wekken.

Reacties