Werkwijze gemeenteraad Beuningen aangepast

Raadzaal_20130122_0167
Foto: Ger Loeffen

In de laatste raadsvergadering van 2019 nam de gemeenteraad een verordening aan die het vergadermodel aanpast op integraal behandelen en van beleidsonderwerpen, de agendacommissie en het inspreken. Sinds 17 december 2019 zijn er andere spelregels voor inspreken.

Nieuwe werkwijze raads- en commissievergaderingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 wilden de politieke partijen een paar wijzigingen doorvoeren in de werkwijze van de raad. Daaronder vallen de regels om in te spreken in de raads- en commissievergaderingen. Het was voor veel inwoners niet duidelijk wat het verschil is tussen inspreken in de raad en in de commissie. Om duidelijk te maken wanneer het mogelijk is om in te spreken en over welke onderwerpen er wel en niet ingesproken kan worden, zijn de spelregels veranderd.

Wat verandert er?

De belangrijkste wijziging is dat inspreken over een voorstel dat op de agenda van de raad staat alleen kan tijdens een commissievergadering. Het is dus niet meer mogelijk om tijdens de raadsvergadering zelf in te spreken op de agenda van de gemeenteraad.

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, laat de gemeenteraad zich adviseren door drie raadscommissies. Inspreken kan bij de commissievergadering op een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat of dat niet op de agenda staat. Het inspreken tijdens de commissievergadering is het beste moment. Raads- en commissieleden nemen de tijd om te luisteren. Zij kunnen het advies mee laten wegen bij de standpunten die zij innemen in de raadsvergadering.

Open Podium tijdens de raadsvergadering

Tijdens een open podium kunnen inwoners en/of vertegenwoordigers van organisaties in Beuningen aandacht vragen van de raad voor een actueel onderwerp dat niet op de agenda staat. Het gaat om onderwerpen die ook niet net aan de orde zijn geweest of binnenkort aan de orde komen.

Meer informatie

Meer informatie en de spelregels over het inspreekrecht is te lezen op de website gemeentebestuur.beuningen.nl. 

Reacties