Inschrijving van start op 3 februari, inschrijfgeld verhoogd

Foto: BNG

De 104de Vierdaagse vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 24 juli. De inschrijving voor de 104de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen start op maandag 3 februari vanaf 10.00 uur.

Inschrijfprocedure eenvoudiger

In de afgelopen jaren is steeds opnieuw gebleken dat in de periode na de loting zo’n 2.000 startbewijzen kwamen te vervallen door annuleringen en niet-betalingen. Om deze ongebruikte plekken weer op te vullen, hanteerde Stichting DE 4DAAGSE de afgelopen twee jaar een ‘herinschrijving’, waarbij uitgelote deelnemers alsnog een kans kregen om een startbewijs voor de Vierdaagse te bemachtigen. Op deze manier werd de inschrijflimiet van 47.000 bereikt.

Deze procedure was aan de ene kant positief voor de deelnemers die hierdoor alsnog konden deelnemen, maar anderzijds liet dit proces een grote groep potentiële deelnemers lang in onzekerheid over de status van hun deelname.

Stichting DE 4DAAGSE streeft naar een meer eenvoudige en begrijpelijke inschrijfprocedure die sneller duidelijkheid biedt aan haar deelnemers. In plaats van het aantal geannuleerde startbewijzen ná de loting aan te vullen door middel van een herinschrijving (zoals de afgelopen twee jaar het geval was), wordt er in 2020 op voorhand rekening gehouden met deze annuleringen door de lotingslimiet te verhogen naar 49.000 inschrijvingen.

Op deze manier vindt er dus geen herinschrijving meer plaats en is direct na de loting voor alle deelnemers definitief duidelijk of ze wel of niet kunnen deelnemen. Omdat op deze wijze de gehele inschrijfprocedure eerder is afgerond, hebben alle deelnemers meer tijd om zich optimaal voor te bereiden op de wandelprestatietocht in de derde week van juli.

Naast de 2.000 annuleringen houdt de organisatie bij het toe te laten aantal inschrijvingen al jarenlang rekening met het feit dat er naast deze annuleringen jaarlijks ook ruim 2.000 deelnemers zijn die na het sluiten van de betaal- en annuleringstermijn door diverse omstandigheden moeten besluiten om niet aan de start te verschijnen. Om zoveel mogelijk deelnemers de kans te geven om deel te nemen aan de Vierdaagse wordt er daarom een limiet van 49.000 inschrijvingen gehanteerd waar de ongeveer 4.000 annuleringen en zogeheten ‘no-shows’ op voorhand in zijn meegenomen.

 

Jaar Aantal inschrijvingen Inschrijflimiet Aantal inschrijvingen op 1 juli Aantal niet aangemeld (op zo/ma) Aantal aangemeld (op zo/ma)
2019 52.330 47.000 47.236 2.534 44.702
2018 51.130 47.000 47.431 2.951 44.480
2017 50.403 47.000 44.680 2.644 42.036
2016 54.325 50.000 48.986 1.820 47.166
2015 51.462 46.000 3.316 42.684
2014 53.844 46.000 2.987 43.013

 

Verhoging inschrijfgeld voor continuïteit en kwaliteit

Stichting DE 4DAAGSE heeft het inschrijfgeld voor deelname aan de 104de Vierdaagse vastgesteld op €100,-. De verhoging van €16,- ten opzichte van het inschrijfgeld van 2019 is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de stichting die de Vierdaagse organiseert een financieel gezonde organisatie blijft en zo de toekomst van de Vierdaagse te kunnen waarborgen.

De laatste forse verhoging in 2018 heeft onvoldoende effect gehad om in lijn te blijven met de jaarlijkse stijgingen in kosten waar de organisatie mee geconfronteerd wordt. Aan de ene kant veroorzaakt door inflatie, een nog steeds verder terugtrekkende overheid en nieuwe regelgeving waar de organisatie aan moet voldoen. Aan de andere kant zijn ook de eisen die de organisatie stelt aan de voorzieningen en het serviceniveau van de Vierdaagse in de afgelopen jaren hoger geworden. Het opbouwen van de door de organisatie gewenste buffer om continuïteit te kunnen waarborgen is hierdoor niet geslaagd.

De afgelopen jaren is het inschrijfgeld niet in lijn met de kostenstijgingen omhoog gegaan omdat de Vierdaagse de wandelaar voor een te hoge stijging van het inschrijfgeld wilde behoeden. Deze voorzichtigheid heeft er toe geleid dat is ingeteerd op de reserves. Stichting DE 4DAAGSE hoeft geen winst te maken, maar heeft wel voldoende financiële buffer nodig om bijvoorbeeld een tegenvallende editie qua aantal inschrijvingen of een eventuele afgelasting op te kunnen vangen. Weersextremen komen steeds vaker voor en de kans op afgelasting neemt daardoor toe. Een reëel scenario waar de organisatie op voorbereid wil zijn.

Inschrijfperiode en loting

Er is één inschrijfperiode die dit jaar begint op maandag 3 februari 10.00 uur en eindigt op vrijdag 27 maart 17.00 uur. Net zoals in voorgaande jaren vindt een eventuele loting alleen plaats onder individueel ingeschreven deelnemers die niet eerder een Vierdaagse medaille behaalden. Naast alle ingeschrevenen voor beloning 2 of hoger worden er drie groepen van loting gevrijwaard: degenen die in 2005-2008 geboren zijn, degenen die voor de 102de én de 103de Vierdaagse zijn uitgeloot, en degenen die inschrijven via het voorbereidingsprogramma Via Vierdaagse.

Door de eenvoudigere inschrijfprocedure is de uitslag van de loting definitief en is het voor de deelnemers na de loting direct duidelijk of ze wel of niet kunnen deelnemen. Na de loting geannuleerde startbewijzen worden niet opnieuw uitgegeven en er is geen sprake van een wachtlijst. Meer informatie over de inschrijfprocedure en de daaraan verbonden voorwaarden is te vinden op www.4daagse.nl.

Reacties