Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Foto: https://scanaardwarmte.nl/

Vorig jaar onderzocht SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) of de bodem geschikt is voor aardwarmte. Dit gebeurt in onze gemeente langs een lijn vanuit het zuidoosten in noordwestelijke richting. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het werkterrein krijgen hierover informatie van het team van SCAN.

Wat is SCAN?

Diep in de ondergrond van onze aarde is het warm. Deze aardwarmte kunnen we benutten om water te verwarmen. Dat is duurzaam, het kan en gebeurt bijvoorbeeld in de glastuinbouw al.

Aardwarmte is van groot belang voor de energietransitie in Nederland. SCAN onderzoekt waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte. Zodat we straks ook vanuit deze bron een deel van onze huizen, kantoren en bedrijven kunnen verwarmen.

Seismisch onderzoek

Het onderzoek loopt zoveel als mogelijk in een rechte lijn van Sint Michelsgestel naar Bronkhorst. Die lijn loopt door onze gemeente. Op die lijn wordt op tientallen meters diep – met 40 tot 100 meter afstand van elkaar – kleine ladingen springstof ontstoken. In de directe omgeving kan een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren (alsof een vrachtwagen voorbijrijdt). Die ontploffingen zijn nodig om geluidsgolven te maken. En die golven worden gemeten om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen.

Meer informatie

Kijk op de website van SCAN voor meer informatie en een film over SCAN. Op deze website staat het laatste nieuws over het seismisch onderzoek en is te zien waar het onderzoekteam op het moment aan het werk is.

Reacties