Zilveren erepenning voor Ton van den Brand

Foto: Jos Courbois

Als teken van grote waardering en erkenning voor zijn langdurige verdiensten voor de inwoners van de gemeente Beuningen, vooral voor het Rode Kruis afdeling Beuningen, kreeg de heer Ton van den Brand (Ton) de gemeentelijke zilveren erepenning uitgereikt.

Dat gebeurde op zaterdag 18 januari in Dorpshuis De Lèghe Polder in Beuningen tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van het Rode Kruis Beuningen.

De heer Van den Brand zet zich vanaf 1970 tot nu toe actief in op verschillende maatschappelijke terreinen. Hij is als vrijwilliger actief bij: het Rode Kruis afdeling Beuningen, het mannenkoor De Bronzen stemmen en de parochie H. Johannes XXIII (eerder H. Corneliuskerk in Beuningen). Op 29 april 2003 heeft hij als teken van zijn verdienste een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. 

Het vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door zijn leven. Hij is iemand die echt tussen de mensen staat en hij helpt waar hij kan. De mensen waarderen zijn enorme inzet op verschillende terreinen. Om dit opnieuw te onderstrepen wil men hem verrassen door aan hem de gemeentelijke erepenning uit te reiken. Op 18 januari viert het Rode Kruis afdeling Beuningen haar 75-jarig bestaan. Dit is een mooi moment om aan hem de gemeentelijke Erepenning toe te kennen. 

1970 – nu: Bestuurslid/vrijwilliger Rode Kruis afdeling Beuningen 

De heer Van den Brand is sinds 1970 actief lid van het Rode Kruis afdeling Beuningen. Het werkgebied van de afdeling Beuningen bestaat uit Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. In dit werkgebied bekijkt het Rode Kruis steeds waar er hulp nodig is. 

 • In die periode is hij actief geweest als penningmeester, secretaris en voorzitter. Sinds 2018 is hij vice-voorzitter. 
 • Hij is heel actief geweest in het vinden van een geschikt gebouw voor het geven van lessen en het opslaan van materialen. Dit had als resultaat een gebouw aan de Begoniastraat. Alle activiteiten konden nu op een plaats gebeuren. 
 • Hij werd beheerder van het gebouw en onder zijn leiding werd er een garage gebouwd voor de bus(sen) van het Rode Kruis. 
 • Hij regelt het onderhoud van de Rode Kruis Bus. 
 • Hij had zitting in het actiecomité 40 (1985) en 50-jaar Rode Kruis (1995) 
 • 2001: Hij was in deze periode voorzitter. 
 • Als penningmeester van het actiecomité 50-jaar Rode Kruis (1995) nam hij het initiatief met het inzamelen van geld voor een nieuwe Rode Kruis bus. 
 • In 2016 moest het Rode Kruis verhuizen naar de Lèghe Polder. Ook hier werd onder zijn leiding een garage gebouwd voor de Rode Kruis Bus. Voor deze bus regelde hij een lift. 
 • 2018 – nu: Hij is nu interim-voorzitter. 
 • Verder doet hij allerlei hand- en spandiensten. 
 • Hij maakt nu deel uit van de jubileumcommissie: 75 jaar Rode Kruis Beuningen. 

1999 – nu: Bestuurslid/vrijwilliger parochie H. Johannes XXIII (eerder H. Corneliuskerk Beuningen) 

 • 1999 – 2014: De heer Van den Brand was actief binnen het bestuur. 
 • 2005 – 2012: Hij was vicevoorzitter binnen het bestuur. 
 • Samen met andere vrijwilligers houdt hij de pastorietuin en de begraafplaats rondom de kerk bij. Dit houdt in, het snoeien van struiken en bomen (soms wel eens té actief). 
 • Ook door hem staat er al een paar jaar een mooi schuurtje op de begraafplaats waar alle tuinbenodigdheden staan. 
 • Hij doet allerlei hand- en spandiensten bij de verbouwingen en renovaties rondom het kerkgebouw en pastorie (in 2018 is er een grote verbouwing geweest in de pastorie). 
 • Het Koetshuis achter de pastorie is opnieuw gebouwd. Hier was hij actief als “opperman” en voerde de nodige werkzaamheden uit. 

1999 – nu: Lid en vrijwilliger Mannenkoor De Bronzenstemmen

De heer Van den Brand is vanaf 1999 lid van het Mannenkoor de Bronzenstemmen. Dit koor heeft een grote bekendheid in de wijde omgeving van Beuningen. Elk jaar zijn er verschillende concerten, bijvoorbeeld optredens in verzorgingstehuizen e.d.. Daarnaast wordt er elk jaar een paar grotere concerten georganiseerd zoals een Voor- of Najaarsconcert, Oranjeconcert, Jubileumconcert en de traditionele Kerstconcerten. 

 • De inzet van hem beperkt zich niet alleen tot het zingen. Hij is sterk betrokken bij de organisatie en het wel en wee van de club. 
 • Hij was jarenlang lid van het bestuur en verzorgde de PR. 
 • Mensen kunnen altijd een beroep op hem doen, hij staat altijd klaar voor verschillende hand- en spandiensten. 

Reacties

Cookieinstellingen