Eerste 16 statushouders gestart met intensieve taal- en participatie cursus

Foto: Hessels Media

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen en Mook- en Middelaar hebben geld gekregen van het Rijk voor een intensievere taal- en participatie cursus voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De eerste 16 deelnemers zijn dinsdag 28 januari gestart met de cursus.

De cursus is voor statushouders die nog onvoldoende Nederlands kunnen. Deze groep heeft in het verleden wel een inburgeringscursus gevolgd, maar geen diploma behaald.

De cursisten krijgen nu een nieuwe kans in een aangepast lesprogramma.

Opzet cursus VluchtelingenWerk Oost Nederland verzorgt de taallessen in Nijmegen. Een onderdeel van het lesaanbod gaat over het meedoen in de samenleving en bestaat uit opdrachten, trainingen, vrijwilligerswerk e.d..

Na het programma moeten de deelnemers zich beter kunnen redden met het begrijpen, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Het doel van het programma is dat de deelnemers zelfredzaam worden, het liefst door betaald werk te vinden.

De 16 deelnemers volgen 20 uur in de week een programma, dat voor een deel individueel is. Het programma duurt een jaar en is voor de meeste deelnemers verplicht.

Naast VluchtelingenWerk doen ook andere organisaties mee aan de pilot, zoals Forte Welzijn, Stichting Perspectief uit Beuningen, de GGD en het regionaal WerkBedrijf uit Nijmegen.

Reacties