Stakende docenten de Peppel helpen bij de Alde Steeg

Foto:

Afgelopen donderdag was de eerste dag van de twee landelijke stakingsdagen voor primair- en voortgezet onderwijs. Het team van Basisschool De Peppel heeft (bijna) unaniem gehoor gegeven aan deze oproep om te staken. Iedere leerkracht van onze school heeft zijn of haar persoonlijke argumenten om deel te nemen aan de onderwijsstaking maar over één ding zijn we het eens…

Als men het onderwijs zo ver krijgt dat het voor de vierde keer in twee jaar tijd het werk neerlegt, gaan een paar stappen in de goede richting het opgelaaide vuur niet blussen. Het moet niet een beetje anders, maar echt anders!

Onderwijs en zorg

We realiseren ons dat er ook andere sectoren in de samenleving zijn die met een vergelijkbare problematiek te maken hebben.

In onze ogen zijn er twee sectoren die het hart van onze samenleving vormen: het onderwijs en de zorg. Om dit symbolisch te onderstrepen heeft het team van De Peppel vandaag de helpende hand geboden aan de zorgverleners van zorgcentrum Alde Steeg in Beuningen.

We hebben ze geholpen bij activiteiten voor de bewoners, de afwas gedaan en de bewoners opgehaald voor het eten. Voor ons als team een prachtige invulling van deze stakingsdag, waarbij het inspirerend was om te ervaren dat er zo veel mooie overeenkomsten zijn tussen het werk in de zorg en het werk in het onderwijs. Fijn dat we de ouderen even echte aandacht konden geven en dat verdienen onze kinderen ook!

Bewoners en medewerkers van Alde Steeg; bedankt voor jullie warme onthaal!

Reacties