Bomen aan de Jonkerstraat in Weurt gekapt vanwege veiligheid

Foto: Google Streetview

21 bomen aan de Jonkerstraat moeten worden gekapt vanwege hun slechte conditie. De aannemer kapt vrijdag 21 februari de bomen. Er is die dag een wegafsluiting. Inwoners kregen hierover een brief met informatie.

Het gaat om 21 populieren die tussen 1960 en 1975 zijn geplant. De gemeente Beuningen heeft een zorgplicht voor bomen. Dit houdt in dat de gemeente de bomen regelmatig moet controleren en onderhoud moet plegen. Na een controle van de bomen in de Jonkerstraat bleek dat ze niet meer veilig zijn. De takken kunnen zomaar afbreken. Omdat dit een groot risico is en hier veel (fiets)verkeer rijdt, is besloten om de bomen te kappen. In de straat komen weer 19 nieuwe populieren terug.

Inwoners kregen een brief met informatie.

Wegafsluiting

Vanwege de bomenkap is de weg afgesloten. Er is een afsluiting vanaf de Nederheidseweg tot aan de Krommestraat. Fietsers kunnen via het fietspad Krommestraat onder de tunnel door naar Nijmegen. Fietsverkeer vanuit Nijmegen kan via de Krommestraat naar Beuningen. Wie vanuit Nijmegen naar het industrieterrein Weurt/Nijmegen wil, rijdt om via de Ijpenbroekweg en Hogelandseweg.

Reacties