Nieuw evenementenbeleid ‘Beleef het in Beuningen’

Foto: Hessels Media

Het college van B&W heeft op 25 februari een nieuw evenementenbeleid voor de gemeente vastgesteld. ‘Beleef het in Beuningen’ is de titel. En in de gemeente is genoeg te beleven. Denk aan Vrijpop, Beuningen On Ice, Waanzinnig Winssen, de Lentefeesten en Down The Rabbit Hole. In het nieuwe beleid zijn de ontwikkelingen van de laatste 10 jaar op evenementengebied meegenomen.

“Evenementen geven kleur aan onze gemeente. Het laat zien wie we zijn”, zegt burgemeester Bergman. “We beleven en vieren evenementen als deel van de Beuningse identiteit. Daarom kiezen we er in het beleid voor om voorrang te geven aan evenementen die nauw verbonden zijn met de identiteit van onze vier dorpskernen. Aan evenementen die dat karakter versterken of die Beuningen op de kaart zetten.”

Duidelijk

In het geactualiseerde evenementenbeleid is ook het belang van openbare orde, veiligheid en leefbaarheid meegenomen. Wat voor de één een leuk evenement is, kan voor de ander een bron van overlast zijn. Er moet een goed evenwicht zijn tussen levendigheid en leefbaarheid. Het nieuwe beleid schept duidelijkheid. Vanuit de landelijke richtlijnen en het regionaal evenementenbeleid worden evenementen geclassificeerd naar gelang de mogelijke impact zij hebben op de openbare orde en veiligheid. In het nieuwe evenementenbeleid wordt deze indeling overgenomen. Aan die categorieën zijn ook geluidsnormen gekoppeld. Ook aanvullende regels op het gebied van alcohol, beveiliging en parkeren staan beschreven. In het nieuwe evenementenbeleid staat per evenementencategorie wat wel en niet is toegestaan. Duidelijk voor de organisatoren én duidelijk
voor omwonenden.

Organisatoren geïnformeerd

De gemeente heeft de centrummanager en alle bekende organisatoren van evenementen laten weten dat er een nieuw beleid is voor de evenementen die zij organiseren. Tijdens een bijeenkomst half februari kon iedereen zich laten bijpraten. Ook kon men ideeën meegeven voor het evenementenbeleid.

Nu het evenementenbeleid is vastgesteld, worden organisatoren uitgenodigd om te komen bespreken wat dit voor hem of haar betekent.

Reacties