Dodental coronavirus stijgt met 67, laagste toename in weken

Het officiële dodental door het coronavirus is met 67 gestegen. Dat is de laagste toename van deze maand. In totaal heeft het virus nu zeker 3751 levens geëist in Nederland, blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van deze mensen staat vast dat ze waren besmet met het virus.

Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijker een stuk hoger, omdat lang niet iedereen met symptomen op het coronavirus wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na een paar dagen doorgegeven.

Uit CBS-cijfers bleek eerder dat in de week tot 12 april 2000 mensen meer zijn gestorven dan gemiddeld in een week aan het begin van het jaar, voor de corona-uitbraak. Het RIVM registreerde in diezelfde week 892 doden als gevolg van het coronavirus. Die zogeheten ‘oversterfte’ heeft waarschijnlijk alles te maken met het virus.

Het RIVM registreerde 75 nieuwe ziekenhuisopnames. Hoewel ook in die registratie een vertraging zit, is in de cijfers van het RIVM een duidelijke dalende lijn te zien.

Het RIVM houdt ook bij op welke datum mensen zijn overleden. Vooralsnog waren 31 maart en 2 april de dagen met de meeste sterfgevallen: 165. Daarna is een daling ingezet.

De jongste overledene in Nederland was 18 of 19 jaar. Die persoon leed aan een andere aandoening. Drie twintigers en zes dertigers zijn overleden aan Covid-19, de longziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Het grote merendeel was boven de 70 jaar. Dat geldt ook voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Slechts 0,7 procent van deze patiënten was jonger dan 20 jaar.

Dossier: Coronanieuws uit Beuningen

Reacties