Meer afval en grondstoffen in coronatijd

Foto: Dar

Inwoners uit de Dar-regio mogen trots zijn op hun groene hart. Ook in coronatijd scheiden zij goed afval. Doordat meer mensen thuis zijn, zamelden wij afgelopen maart meer grondstoffen zoals gft-afval en plastic+ in. Het effect van thuisblijven is in de afvalinzameling dus goed zichtbaar. Ook in 2019 zamelden wij in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen weer veel grondstoffen in. De kwaliteit van het afval kan wel echt beter. De aandacht voor 2020 ligt daarom verder op het verbeteren van de kwaliteit van afval. Helpt u hier ook aan mee?

Meer grondstoffen in coronatijd

In deze coronatijd zitten meer mensen thuis. Dit zorgt voor meer grondstoffen. We zien een flinke stijging van de ingezamelde grondstoffen in afgelopen maart ten opzichte van maart 2019.
Voor gft-afval is dit een stijging van 28% en voor plastic+ (plastic verpakkingen, blikken en pakken) een stijging van 14%. Dar verwacht ook een stijging van het papier. Vooral een stijging in de hoeveelheid karton vanwege de hoeveelheid pakketjes die er verstuurd worden op dit moment. Tot slot is de hoeveelheid restafval ook gestegen met 17% ten opzichte van maart 2019. Ofwel het effect van het thuis blijven is bij afvalinzameling direct zichtbaar.

Veel grondstoffen in 2019

Uit de eerste cijfers van 2019 blijkt dat inwoners uit de regio samen circa 79% van het afval wisten te scheiden. Daarmee zit de Dar-regio nog steeds in de top van Nederland op het gebied van afvalscheiding. Al in 2017 behaalde de Dar-regio de landelijke VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) voor 2020. Dat wil zeggen dat inwoners uit deze regio het toen al samen voor elkaar kregen om gemiddeld minder dan 100 kilo restafval per persoon per jaar te hebben en 75% of meer van hun afval te scheiden. Een prachtig resultaat.

Kwaliteit afval verbeteren

Steeds minder restafval betekent steeds meer gescheiden ingezamelde afvalsoorten. Van gft-afval zamelden wij al zo’n 80% gescheiden in, ofwel 40 miljoen kilo op jaarbasis. Toch zit er nog steeds veel keukenafval in het restafval. Zo’n 10 miljoen kilo op jaarbasis. Keukenafval zoals etensresten mogen bij het gft-afval. Dit is veel beter voor het milieu en de portemonnee van iedereen. Van gft-afval wordt bijvoorbeeld compost gemaakt voor in de tuin of op het balkon en groengas waarop bussen in de regio rijden. Ook wordt CO2 dat vrijkomt bij de verwerking, gebruikt in de land- en tuinbouw. Een mooi voorbeeld van circulaire economie. Dit geldt ook voor luiers. Mogelijk kunnen we het plastic van luiers in de nabije toekomst hergebruiken voor nieuwe plastic producten. Zo kunnen we meer afval gebruiken als grondstof en wordt de hoeveelheid restafval minder.

Ook de kwaliteit van het gescheiden ingezamelde afval kan nóg beter. Vooral in plastic+ zitten nog veel andere afvalsoorten, bijvoorbeeld medisch afval zoals naalden. Dat is onveilig voor sorteerders en Dar-medewerkers en zorgt ervoor dat plastic+ niet gerecycled kan worden. Dat is zonde want zo kunnen veel afvalsoorten niet gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten en maken we de cirkel niet rond.

Hoe nu verder? Tips

Alle inwoners doen het samen dus al heel goed, maar toch kan het nog beter! De landelijke doelstelling is dat we in 2025 ál ons afval gescheiden inzamelen en dus bijna geen restafval overhouden. Kijk! Afval=grondstof. Steeds meer inwoners scheiden hun afval, met zijn allen gaan we naar 100% afvalscheiding! U doet toch ook mee? Tips voor afvalscheiding? Kijk dan eens op uw digitale afvalwijzer of de Dar app.

Kennis over afval scheiden testen? Doe de quiz.

Dossier: Coronanieuws uit Beuningen

Reacties