Hare Majesteit Koningin Máxima op werkbezoek bij Dar

Foto: Dar

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op donderdagmiddag 4 juni een werkbezoek aan Dar in Nijmegen. Het bezoek vond plaats in het kader van de impact van de coronapandemie op vitale sectoren waaronder de afvalbranche. Koningin Máxima ging in gesprek met Dar-medewerkers van inzameling, reiniging en groen. Hoe hebben zij de afgelopen tijd ervaren en wat merken ze van de coronamaatregelen in hun dagelijks werk?

Dar is er trots op dat Koningin Máxima een werkbezoek bracht aan Dar en met Dar-medewerkers in gesprek ging. Medewerkers van de afvalinzameling, reiniging en het groenbeheer vertelden over hun omgang met de verhoogde volumes aan afval van particulieren, het werken op afstand van elkaar, de werkdruk, de lange wachtrijen voor de milieustraat en de extra hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die zijn ingesteld.

Werk aanpassen door coronamaatregelen

Vitale beroepen en sectoren zijn door de Rijksoverheid aangemerkte cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de uitbraak van corona. Terwijl sommige sectoren op de voorgrond staan, opereren andere vitale beroepen meer op de achtergrond, zoals supermarktmedewerkers, afvalbeheerders en schoonmakers. Deze sectoren hebben sinds de afkondiging van de maatregelen in maart acuut moeten experimenteren met manieren om in hun werk, dat wel door moet gaan, verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Andere bedrijven hebben van deze kennis kunnen profiteren. Vaak hebben vitale sectoren in de afgelopen maanden te maken gehad met een verhoogde vraag naar hun diensten en dus met een hogere werkdruk. Het ziekteverzuim was desondanks laag.

Reacties