Werkgeversorganisaties vrezen de herfst

Foto: Wikimedia

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien met grote bezorgdheid uit naar de periode na zomervakantie, wanneer ‘mensen massaal van ‘buiten’ naar ‘binnen’ gaan, waar het virus zich makkelijk verspreidt’. Dat schrijven ze in een brief aan alle leden.

Dat het coronavirus weer oplaait in Nederland en er in sommige Europese steden alweer beperkende maatregelen worden genomen stemt tot nadenken. Werkgevers roepen hun leden dan ook op de geldende maatregelen strikt in acht te blijven nemen. Op een tweede lockdown zit niemand te wachten. “Niets weerhoudt branches ook om waar nodig extra maatregelen te treffen bovenop de afgesproken protocollen nu de situatie daarom kan vragen”, aldus de voorzitters Hans de Boer, van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Vuurtjes snel doven

“Nieuwe strenge maatregelen van overheidswege moeten we kost wat kost voorkomen aangezien het tot nieuwe grote economische schade zou leiden, niet alleen bij de bij ons aangesloten ondernemingen, maar ook onder de mensen die er werken. Dit natuurlijk nog los van kwetsbare groepen die besmet kunnen raken, en alle gezondheidsrisico’s en ellende in de zorg die daarmee mee gepaard gaan.” Hun motto blijft daarom om het virus zoveel mogelijk in te dammen en ‘het vuur’ direct te doven waar het zich voordoet. “Met deze brief willen we u vragen om in uw branches en bij uw leden actief het gevoel voor urgentie te vergroten en met klem aandacht te (blijven) vragen voor zaken als het in acht nemen van de basisregels. Dus handen wassen, afstand houden, beschermingsmiddelen waar nodig, bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven, altijd en onverwijld testen bij milde klachten en ten slotte zorgen voor goede ventilatie.”

Gratis testen

Uit de brief blijkt ook dat de twee clubs van werkgevers er met succes voor gelobbyd hebben dat coronatesten voor iedereen met klachten die op Covid-19 zouden kunnen wijzen gratis zijn. Maak en dan ook maximaal gebruik van, is de boodschap. “Zeker voor werkenden die uit risicogebieden terugkomen vragen wij met klem om alert te zijn op eventuele klachten en in dit geval direct te testen. Werkgevers kunnen trouwens vragen of iemand naar een gebied met code oranje of rood is geweest. Voor het internationale zakenverkeer vragen wij ook met klem om daar terughoudend in te zijn, zeker richting risicogebieden.”

Reacties