Ruim 500 regionale bedrijven vragen met succes opnieuw NOW-steun aan

Foto: publiek domein

Het UWV heeft tot nu toe ruim 35.000 aanvragen goedgekeurd voor de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0), waarvan 552 uit de arbeidsregio Rijk van Nijmegen. Deze werkgevers hebben de eerste termijn van het voorschot overgemaakt gekregen, voor een totaalbedrag van ruim 1,3 miljard euro.

De sector ‘overige commerciële dienstverlening’ heeft het grootste aandeel in het aantal toegekende aanvragen, zo maakte het UWV vandaag bekend. Daarna volgen de sectoren ‘horeca en catering’ en ‘detailhandel’. De NOW-regeling is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.

Vooral kleine bedrijven

In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in twee termijnen betaald. De betrokken werkgevers hebben samen zo’n 693.000 mensen in dienst. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent. De factsheet (met cijfers tot en met 7 augustus) die het UWV vandaag publiceerde geeft meer inzicht in de toekenningen per sector en arbeidsmarktregio. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang. Een aantal cijfers:

  • Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren commerciële dienstverlening (8450), horeca en catering (8246) en detailhandel (3810);
  • Het verstrekte voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (274 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (233 miljoen) en horeca en catering (208 miljoen euro);
  • Veruit de meeste toekenningen, 22.089 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan tien werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 241 toegekende aanvragen;
  • Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (6131), gevolgd door Rijnmond (2729) en Midden-Utrecht (2071).

Het aantal aanvragen voor NOW 2.0 is aanzienlijk lager dan voor NOW 1.0. Het UWV heeft daarom door Ruigrok NetPanel een enquête laten uitvoeren onder ruim 800 werkgevers die wel NOW 1.0 hebben aangevraagd, maar (nog) geen NOW 2.0. Van de ondervraagden geeft 20 procent aan van plan te zijn zeker een aanvraag te gaan indienen, 43 procent twijfelt nog en 36 procent geeft aan zeker geen NOW 2.0 aan te vragen. De belangrijkste reden (79 procent) voor het laatste is dat het weer beter gaat met het bedrijf en de tegemoetkoming niet meer nodig is. Daarna (20 procent) wordt het niet voldoen aan de voorwaarden genoemd.

Rekenhulpen

Werkgevers die NOW 2.0 nog willen aanvragen kunnen terecht op www.rekenhulpomzetverlies.nl om een goede inschatting van hun omzetverlies te maken. Op de site www.simulatienow.nl kunnen ze bovendien zien wat een dalende loonsom betekent voor de definitieve tegemoetkoming. Werkgevers die NOW 1.0 hebben aangevraagd kunnen met deze simulatietool ook alvast een beeld krijgen van de definitieve afrekening, die later dit jaar volgt. Met deze simulatie kunnen ze inschatten welk bedrag ze uiteindelijk als nabetaling ontvangen óf moeten terugbetalen. Werkgevers kunnen nog tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor NOW 2.0.

Reacties