Brandveiligheid op studentenkamers

Foto: CC0

Het nieuwe collegejaar staat op het punt te beginnen. Misschien heb jij of jouw kind een kamer gevonden en ingericht. Maar is het studentenhuis ook brandveilig? Met eenvoudige middelen en maatregelen maak je, met de huisbaas, het studentenhuis brandveiliger.

Niet alleen de verhuurder is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in een studentenhuis. Ook de huurder zelf is verantwoordelijk.

De verhuurder is verantwoordelijk voor:

  • rook- of brandmelders;
  • voldoende (gecontroleerde) blusmaterialen;
  • het voldoen aan bepaalde bouwtechnische eisen.

De studenten in de woning zijn verantwoordelijk voor:

  • vrije vluchtwegen;
  • dichthouden van de branddeuren;
  • toegankelijkheid van blusmaterialen.

Meer tips? Lees dan meer op de website van de brandweer over brandveiligheid in studentenhuizen.

Reacties