Controle onderhoud dijken start 5 oktober

Foto: Waterschap Rivierenland

Om in de winter klaar te zijn voor het hoogwater op de grote rivieren, controleert Waterschap Rivierenland vanaf 5 oktober de dijken in het gehele rivierengebied.

De dijkbeheerders controleren of bewoners en agrarische gebruikers hun dijkpercelen hebben gemaaid en of overhangend hout is gesnoeid. Distels en brandnetels moeten zijn verwijderd, maaisel en snoeihout moet zijn opgeruimd.

Reacties