Energieplan Regio Arnhem Nijmegen aangenomen

Foto: Steppinstairs-pixabay

Unaniem scharen de colleges van Beuningen en de andere 15 gemeenten van Regio Arnhem Nijmegen zich achter de Regionale Energiestrategie. Dit plan laat zien hoe de regio overstapt op schone energie om de klimaatverandering tegen te gaan. Het conceptplan ligt er al sinds 1 juni, maar afgelopen week gingen de besturen – de colleges, de dagelijkse besturen van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland – akkoord.

In navolging van het Klimaatakkoord komen de 30 Nederlandse energieregio’s dit jaar met een eigen voorstel aan de landelijke overheid: een plan met hun aandeel in de landelijk afgesproken hoeveelheid schone energie die geleverd kan worden in 2030, de Regionale Energiestrategie (RES).

Opgewekte elektriciteit

De gemeenten willen, met het oog op de financiën, kijken wat ze kunnen doen aan de scheve verhouding tussen de opgewekte elektriciteit uit zon ten opzichte van wind. Die is in het huidige plan 97% uit zon en 3% uit wind. Een verhouding van 50%-50% is financieel veel aantrekkelijker, omdat de netbeheerder dan de minste investeringen in het netwerk hoeft te doen. Aangezien de inwoners deze investeringen uiteindelijk betalen, is dit ook voor hen het meest gunstig.

Zonne-energie

De regio is al vergevorderd: de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie zijn benoemd, de uitwerking volgt in de aankomende periode. De aandachtspunten van de gemeenten en andere betrokkenen (zoals maatschappelijke organisaties en bedrijven) worden de aankomende maanden bekeken en wanneer gewenst verwerkt. Begin 2021 komt er een volgende versie van het energieplan ‘RES’ gereed, de RES 1.0. Hierover nemen de volksvertegenwoordigers van de gemeenten, waterschappen en provincie in mei/juni 2021 een besluit.

Het complete plan is te vinden op de site van Regio Arnhem Nijmegen.

Reacties