Beuningen krijgt luierinzamelpunten na vragen D66

Foto: CC0

De gemeente Beuningen gaat vanaf juli volgend jaar speciale inzamelpunten voor luiers openen. In meerdere gemeenten is dit al een groot succes en op aandringen van D66-raadslid Alwin Steeg zegde wethouder De Klein toe dat ook de gemeente Beuningen actief aan de slag gaat om luiers in te zamelen. Door de luiers te scheiden van het restafval kan er jaarlijks behoorlijk aan CO2-uitstoot worden bespaard, omdat ze in een aparte installatie van Afvalenergiecentrale ARN worden verwerkt.

In 2015 begon ARN met een pilot om baby- en incontinentieluiers apart te gaan verwerken. Daarvoor werd een installatie in gebruik genomen waarbij luiers worden omgezet in nieuwe producten zoals biogas, bio granulaat, kunstmest en herbruikbare plastic. In onder meer de provincies Utrecht en Noord-Brabant hebben diverse gemeenten al aparte inzamelpunten en worden de luiers naar de ARN gebracht. Omdat de ARN-centrale met de betreffende installatie in onze gemeente ligt, had D66 al aan het toenmalig college gevraagd om mee te doen met de pilot echter zagen zij het niet zitten om daar aparte punten voor in te richten. Dit college ziet wel mogelijkheden.

Dat Beuningen kan meedoen komt doordat ARN twee nieuwe installaties voor het verwerken van luiers krijgt. “Daardoor kunnen zij straks 15.000 ton aan luiers verwerken. De CO2-besparing staat gelijk aan enkele duizenden auto’s. ARN heeft aangegeven dat de luiers straks zoveel mogelijk uit omliggende gemeente moeten worden opgehaald. Dat het college nu actief aan de slag gaat om te zorgen voor voldoende inzamelpunten is een mooie stap om Beuningen duurzamer te maken.”

Sommige gemeenten in de pilot plaatsten ondergrondse inzamelcontainers, maar dat heeft niet de voorkeur van Steeg. “Wat ons betreft komen er centrale inzamelpunten in de gemeente en komen er inzamelcontainers bij kinderdagverblijven en verpleeghuizen. Een extra container in de tuin is wat ons betreft geen optie en een ondergrondse container plaatsen is kostbaar.” Een ander voordeel voor de inwoners is dat als zij de luiers gescheiden inleveren de kosten voor restafval dalen. “Dus wie scheidt, wordt beloond.”

De gemeente Beuningen telt ongeveer 700 kinderen in de leeftijdscategorie 0-3 jaar. Een kind gebruikt gemiddeld vijf luiers per dag. Dat komt neer op een totaal van 1,3 miljoen luiers die jaarlijks in het restafval terecht komen.

Reacties