Corona snel test in Druten; Let op privacy van werknemers!

Foto: CC0

In Druten is sinds kort een snel-teststraat te vinden. Daar horen geteste personen binnen vijftien minuten of ze met het coronavirus besmet zijn. De snel-test wordt vooral door bedrijven gebruikt. Als een bedrijf dit doet voor werknemers kan het zijn dat de regels over bescherming van persoonsgegevens in geding zijn. Er zijn mogelijkheden om hier wel goed mee om te gaan. Het is dus een kwestie van opletten.

Vanaf het begin van de corona-crisis proberen bedrijven grip te krijgen op uitbraak van het virus onder eigen werknemers. Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt, bij klachten blijft de werknemer thuis en als een gezinslid positief is bevonden, moet een werknemer ook thuis blijven.

Bij twijfel helpt een test. In de afgelopen periode werd echter duidelijk dat het enkele dagen kan duren voordat de GGD-test duidelijkheid geeft.

Een oplossing hiervoor is een snel-test zoals die nu in Druten wordt aangeboden. Voor een werkgever is het de moeite waard om snel te weten of de werknemer weer aan de slag kan. Lastig kan zijn dat de test medische informatie oplevert. Die informatie mag de werkgever niet verzamelen of verwerken volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en het arbeidsrecht.

Praktisch gezien hoeft dit geen probleem te zijn, zolang de teststraat een scheiding aanbrengt tussen de medische informatie die de werknemer krijgt en de factuur die de werkgever betaalt. Vervolgens loopt de communicatie tussen werknemer en de werkgever, waarbij de werknemer niet verplicht is om medische informatie aan de werkgever te verstrekken. Eventueel kan de bedrijfsarts wel worden ingezet om medische vertrouwelijke gegevens te verzamelen.

Meer informatie over privacy en corona is te vinden op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-tijdens-corona

Door Rubens Advocatuur.