Regiogemeenten pakken samen criminaliteit aan

Foto: Publiek Domein

De zes gemeenten van Tweestromenland (Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal) gaan hetzelfde Bibob-beleid voeren. Dat hebben de gemeenten onlangs besloten. Het nieuwe gezamenlijke beleid treedt op 1 januari 2021 in werking.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) is een preventief bestuursrechtelijk instrument om criminele activiteiten te kunnen aanpakken. Als er gevaar dreigt omdat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente op basis van deze wet de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Tegelijk wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

Waterbedeffect

Momenteel hebben de zes gemeenten van Tweestromenland nog elk hun eigen Bibob-beleid. Door samen op te trekken kunnen ze krachtiger optreden en een waterbedeffect voorkomen. Sinds afgelopen zomer biedt de Wet Bibob nieuwe mogelijkheden die in het nieuwe beleid van de zes gemeenten zijn opgenomen. Het is nu bijvoorbeeld ook mogelijk om aanbestedingen te toetsen aan de wet, ook aanbestedingen in de zorg.

Reacties