Ruimte voor sociale huurwoningen na inzet D66 Beuningen

Foto: publiek domein

Het college komt in 2021 met een plan voor sociale huurwoningen op het  Asdonckterrein of in de directe omgeving. Deze toezegging deed wethouder Versluijs (Ruimtelijke Ordening) na vragen van D66-raadslid Alwin Steeg over het grote tekort aan sociale huurwoningen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat er ruimte blijft voor evenementen zoals Beuningen On Ice en Vrijpop.

Het oorspronkelijke plan van de Asdonck, dat in 2017 werd gepresenteerd, bestond volledig uit sociale huurwoningen. Woonwaarts was geïnteresseerd en de gesprekken waren gaande. Maar het vorige college negeerde de behoefte aan sociale huurwoningen en nam in het plan enkel vrijesectorwoningen op. Dit tegen het zere been van Steeg. “Er moet voor iedere portemonnee gebouwd worden. Vanaf 2017, mede gesteund door de 700 inschrijvingen op één appartement aan de Hutgraaf ben ik me gaan inzetten voor meer sociale huurwoningen.

Afgelopen dinsdag behandelde de gemeenteraad het raadsvoorstel locatie de Asdonck. Steeg: “We hebben het college gevraagd om op het Asdonckterrein sociale huurwoningen te bouwen. We hebben het college nogmaals gewezen op de grote vraag naar sociale huurwoningen met de recente ontwikkelingen op het Kerkplein als schrijnend voorbeeld. Er waren ruim 1000 inschrijvingen voor 30 appartementen.” Op het door D66 Beuningen geopende meldpunt stroomde de afgelopen weken tientallen reacties binnen van inwoners die bijna ten einde raad zijn. “Van alleenstaande moeders in een eenkamerappartement tot ouderen die zelfs aan 51 woonjaren niet genoeg hadden om een appartement te kunnen bemachtigen. Maar ook jongeren die graag in onze gemeente willen blijven wonen en geen kans krijgen. Volgens Woonwaarts zijn er op dit moment bijna 2300 actief woningzoekende in Beuningen in de leeftijdscategorie tot en met 27 jaar.”

In reactie op het betoog van Steeg zegde de wethouder toe dat er een locatie beschikbaar komt voor sociale huurwoningen. “Versluijs heeft de ambitie uitgesproken om dat te gaan realiseren op het Asdonckterrein. Mocht dat toch niet mogelijk zijn om bijvoorbeeld technische redenen of dat er dan geen ruimte is voor evenementen, dan wordt er gezocht naar een andere locatie in de directe omgeving van het centrum.”

D66 Beuningen is tevreden met het resultaat. Steeg: “De sociale huurappartementen hadden er al kunnen en eigenlijk moeten staan maar we zijn blij met de toezegging dat dit alsnog gaat gebeuren. Het is nu aan de gemeente om met Woonwaarts snel tot een mooi plan te komen.”

Reacties