Vuurwerk: vuurwerkverbod, carbidschieten en handhaving

Foto: Rijksoverheid

Vuurwerk afsteken is deze jaarwisseling verboden. Voor sommigen het vuurwerk gaat hoogtepunt van het samen vieren van het nieuwe jaar, voor anderen een bron van overlast. Vanwege het coronavirus wordt oud en nieuw dit jaar net even anders. Maar hoe zit het nu precies? En hoe handhaaft de gemeente Beuningen erop? In dit artikel vertellen we u er meer over.

Verkoop en afsteken vuurwerk verboden

De verkoop aan het afsteken van vuurwerk is komende jaarwisseling verboden. Door het corona virus is de werkdruk in de ziekenhuizen en op hulpverleners erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt voor extra druk op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en bij handhavers op straat.

Deze jaarwisseling is dus consumenten vuurwerk verboden. Dat is al het vuurwerk dat verkocht mag worden in de drie dagen voor oud en nieuw. Professioneel en illegaal vuurwerk was al verboden.

Boete

Wie verboden vuurwerk heeft, vervoert of afsteekt, kan een boete of gevangenisstraf krijgen. De minimale boete is €100,- en een aantekening in het strafblad. Het afsteken van vuurwerk kost €250,- en aantekening in het strafblad. Jongeren tot 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen een Halt-straf krijgen.

Wat mag er wel?

Alleen categorie F1 vuurwerk blijf beschikbaar. Dat is het kindervuurwerk, fop vuurwerk of scherts vuurwerk. Het gaat om producten als sterretjes, fonteinen, Bengaals vuur en knalerwten.

Carbidschieten

Carbidschieten valt niet onder vuurwerk. In onze gemeente is het toegestaan. Wij adviseren daarbij wel om carbid te schieten buiten de bebouwde kom, denk aan een weiland. Dit vanwege de veiligheid en slingerende materialen. Daarnaast adviseren we om geen carbid te schieten met ijzeren deksels. Dit in verband met de veiligheid. Een houdt u aan de corona maatregelen.

Vuurwerkoverlast

Veel inwoners gave aan ons door overlast te hebben van vuurwerk. Niet alleen op de avond zelf, maar vooral in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling. Onze BOA’s zijn hier alert op. Zij controleren bijvoorbeeld regelmatig op de plekken in onze gemeente waar veel vuurwerkoverlast is. Ook is het doel om in contact te komen met eventuele overlast gevers. Helaas is het wel lastig om te handhaven. Meestal is de vogel al gevlogen als de handhavers in de buurt zijn. Vuurwerkoverlast kunt u in ieder geval melden bij de politie via 0900 8844.

Bron: gemeente Beuningen.

Reacties