Inschrijven basisschool vóór 1 april

Foto:

Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar? Dan is het belangrijk dat u uw kind nu al inschrijft op de basisschool van uw keuze.

Kinderen mogen vanaf vier jaar naar de basisschool. Vanaf vijf jaar zijn ze zelfs verplicht om naar school te gaan. Gaat uw kind in het schooljaar 2021-2022 naar school? Schrijf uw kind dan vóór 1 april 2021 in. Dan is plaatsing zeker.

Schoolkeuze

In de gemeente Beuningen staan in schooljaar 2020-2021 negen basisscholen. Het kiezen van een goede basisschool is best een moeilijke beslissing. Waar voelt uw zoon of dochter zich thuis? Voldoet een school wel aan uw wensen als ouder? Wat zijn hun ideeën over lesgeven? Hoe is de tussenschoolse opvang geregeld? Allemaal vragen die een rol kunnen spelen bij een schoolkeuze.

Meer informatie

Alle basisscholen in Beuningen hebben een website waar informatie te vinden is over wat de school belangrijk vindt. Bijvoorbeeld geloof, het onderwijsleersysteem, de manier van lesgeven, het benaderen van leerlingen, het contact met de ouders of verzorgers.

Op de website van de gemeente Beuningen vindt u informatie over de basisscholen binnen de gemeente Beuningen. Ook leest u hier meer over de Leerplichtwet in het basisonderwijs.

Reacties