Geef uw mening over nieuwbouw in Winssen!

Uitsnede concept Panorama 2040
Foto: Beuningen

Er is een flink tekort aan woningen en daar willen we als gemeente graag iets aan doen. Daarom onderzochten we de afgelopen maanden waar in Winssen extra woningen kunnen worden gebouwd. Deze locaties zijn opgenomen in het concept Panorama 2040 dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit panorama hebben we nu voor Winssen uitgewerkt in een “structuurmodel”.

We willen graag weten wat u van dit model vindt. We horen dan ook graag wat er goed aan is, maar ook wat er beter kan of wat u nog mist. Ook willen we van u weten hoe woningen voor ouderen, maar ook voor starters eruit moeten zien. En welke sfeerbeelden passen bij Winssen. Ook andere suggesties zijn van harte welkom.

Geef uw mening

U kunt uw reactie geven tijdens de “Week van Winssen”. Deze vindt plaats van 27 tot 30 september. U kunt dan op afspraak deelnemen aan de gesprekstafels in Ontmoetingscentrum de Paulus. Bij de gesprekstafels houden we uiteraard rekening met de coronamaatregelen. Heeft u coronagerelateerde klachten? Blijf dan thuis en reageer via de website.

Daarnaast kunt u van 20 september tot en met 18 oktober een reactie geven via de website www.beuningen.nl/woningbouw. Hier is dan ook meer informatie te vinden over het structuurmodel.

Inschrijven gesprekstafels

Voor deelname aan de gesprekstafels vult u op de website www.beuningen.nl/woningbouw een formulier in. Ook kunt u zich opgeven door te bellen met Angelique Cras via telefoonnummer 14 024.

Deelname aan een gesprekstafel duurt 45 minuten. De tijden waarvoor u zich kunt inschrijven zijn:

  • 27 september om 19.00, 19.45, 20.30 en 21.15 uur;
  • 29 september om 14.00, 14.45, 15.30, 16.15 en om 19.00, 19.45, 20.30 en 21.15 uur.

Indeling gaat op volgorde van inschrijving.

Reacties