Ecowieck in Ewijk stap dichterbij

Foto: Beuningen

De bouw van Ecowieck, een wijk waarin duurzaamheid van wonen en samen wonen centraal staat, is een stap dichterbij. Het college van burgemeester & wethouders heeft dinsdag 14 september ingestemd met het bestemmingsplan voor de nieuwe ecologische wijk Ecowieck in Ewijk. In dit plan worden 73 woningen gerealiseerd, waarvan minimaal 30% sociale woningbouw. In de plannen is ruimte voor tiny houses en een ecologisch hofje met gezamenlijke voorzieningen.

Raadsbesluit

Het college van B&W heeft op 14 september ingestemd met het bestemmingsplan en legt het plan nu voor aan de gemeenteraad. Na het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het plan en het raadsbesluit gedurende 6 weken ter inzage gelegd.

Ecowieck

De te ontwikkelen ecologische wijk valt binnen het plangebied Keizershoeve 3 tussen de Klaphekstraat en Keizershoeve 2 en wordt ten noorden en zuiden van de straat Hekkeslag aangelegd. Bij de realisatie van de wijk zijn een aantal eco-uitgangspunten vastgesteld. Deze zijn gericht op biodiversiteit, groen/klimaat, materiaalgebruik, energie en vitaliteit. In de naam Ecowieck komen meerdere thema’s samen:

  • De ‘E’ van: ecologisch, energie, economisch en Ewijk
  • ‘Co’ van samenwerken
  • ‘Wieck’ als oude naam van wijk.

De gemeente richt het openbaar gebied in. Daarbij wordt rekening gehouden met de gewenste ecologische gedachte voor deze wijk. De openbare ruimte zal een belangrijke bijdrage aan de toekomstige identiteit van het gebied en de samenhang binnen het gebied borgen.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

De gemeente werkt bij de ontwikkeling van de ecologische wijk samen met 2 CPO’s (collectief particulier opdrachtgeverschap). Dit zijn:

Door te ontwikkelen via CPO vindt in een vroeg stadium betrokkenheid en gemeenschapsvorming plaats. Daarnaast is CPO een gebruikelijke vorm van ontwikkelen bij ecowijken. Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Ze realiseren samen met een groepje mensen in een vereniging een woonproject. Tijdens het hele ontwikkel- en bouwproject nemen zij de beslissingen. Een procesbegeleider helpt hierbij. Het CPO kiest een architect en een aannemer en werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.

Op naar een energieneutraal Beuningen in 2040

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. We wekken dan net zo veel duurzame energie op als in de hele gemeente wordt gebruikt. De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijven en professionals aan verschillende activiteiten aan een energieneutraal Beuningen in 2040. De ecowijk is één van de activiteiten. Meer informatie leest u op de website van energiek beuningen  (https://energiek.beuningen.nl/Energiek_Home )

Reacties