Zorgen over luchtkwaliteit Weurt

Foto: Beuningen Nieuws

Inwoners in Weurt en inwoners van Nijmegen-West maken zich zorgen over de luchtkwaliteit in dit gebied. Zeker nu in korte tijd een tweede bedrijf met een overschrijding van de uitstootnormen voor schadelijke stoffen naar voren komt en de lokale media berichten over mogelijke gebreken bij vergunningen en toezicht op naleving van gemaakte afspraken met andere bedrijven in dit gebied.

“Als gemeente Beuningen kennen wij onze rol”, meldt de gemeente Beuningen. “De beide bedrijven waar het over gaat staan op grondgebied van de gemeente Nijmegen. Het bedrijf Asfalt Productie Nijmegen (APN) staat onder toezicht van de gemeente Nijmegen, de Nijmeegsche IJzergieterij (NIJG) staat onder toezicht van de provincie Gelderland. Gezien de ligging van Weurt, blijven wij actief en constructief meedenken over de huidige situatie. Dat betekent dat we op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau in nauw contact staan met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. We blijven in deze overleggen altijd het belang benadrukken om inwoners van zowel Weurt als Nijmegen-West goed en volledig te informeren over de stand van zaken en wat dit mogelijk voor de gezondheid van inwoners en bezoekers betekent.”

Communicatie richting inwoners

Met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland is afgestemd hoe inwoners worden geïnformeerd. Hierbij is afgesproken dat gemeente Nijmegen dit doet naar alle betrokken inwonersgroepen. De bewonersgroep Weurt+ is een van deze bewonersgroepen. De lijnen zijn kort en past binnen de eerder gevolgde route van berichtgeving over de APN.

Gezondheid

De GGD gaf eerder aan (over APN) op basis van de uitstoot van één bedrijf geen harde uitspraak te kunnen doen over de gevolgen voor de gezondheid. Dat geldt ook voor de gemeten uitstoot van NIJG. De GGD kan (nog) geen harde conclusie trekken op basis van deze gemeten uitstoot. Wel gaf de GGD over de APN aan dat een dergelijke uitstoot over een lange periode geen ernstige risico’s voor de gezondheid zou opleveren.

Meer informatie

Vragen over de Nijmeegse IJzergieterij (NIJG) stelt u aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Dat doet u door te bellen naar 024 – 751 7700. Of u stuurt een e-mail naar [email protected] Veelgestelde vragen en antwoorden over de huidige situatie leest u op deze speciale pagina van de ODRN.

Voor informatie over de asfaltcentrale (APN) of luchtkwaliteit in het algemeen in Weurt en Nijmegen-West, bezoekt u de website van de gemeente Nijmegen: www.nijmegen.nl/luchtwest.

Voor inhoudelijke vragen over dit dossier belt u naar de gemeente Nijmegen via 14 024. Of u mailt naar [email protected]

Reacties