Subsidieregeling winkels en horeca toegankelijk maken

Foto: Beuningen Nieuws

De gemeente Beuningen stelt een subsidie beschikbaar voor ondernemers die de toegankelijkheid van hun winkels of horecazaak voor mensen met een beperking willen verbeteren.

De toegankelijkheid van winkels, horecagelegenheden en publieke ruimtes wordt steeds belangrijker. Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Vaak kunnen met kleine en eenvoudige aanpassingen in een pand grote stappen gezet worden in het toegankelijker maken.

Subsidie

Winkels en horecagelegenheden gevestigd in de gemeente Beuningen komen in aanmerking. Met de subsidie kan de ondernemer 50% van de kosten voor materialen en/of installatie vergoed krijgen, met een maximum van € 150,- per onderneming. Voorwaarde is dat zij deelnamen aan het project MKB Toegankelijke Routes van VNO-NCW en MKB Nederland. Of wanneer ze een scan uitvoerden via de website van MKB Toegankelijk.

Aanmelden

Bent u eigenaar van een winkel of horecagelegenheid? Wilt u een aanvraag doen voor de subsidieregeling? Doe dit dan direct online. Dat kan via de website van de gemeente Beuningen. Hier leest u ook meer informatie over de voorwaarden.

Project MKB Toegankelijke Routes

In september namen 19 winkels en 1 horecazaak in het centrum van Beuningen deel aan het project MKB Toegankelijke Routes van VNO-NCW en MKB Nederland. Van de 20 deelnemers aan MKB Toegankelijke Routes hadden 3 ondernemingen hun zaak al heel goed op orde: zij ontvingen een zilveren keurmerk. Ook de openbare ruimte in het centrum van Beuningen is door adviseurs van MKB Toegankelijke Routes beoordeeld: pluspunten zijn de doorgangsruimtes tussen winkels, vlakke stoepen en veel parkeermogelijkheden rondom. Wethouder Frans Houben ontving een bronzen keurmerk.

Reacties