Subsidieregeling Coronatoegangsbewijzen Beuningen 2021

Foto: CC0

Bent u ondernemer of organisator? Dan bent u wettelijk verplicht om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. U kunt hiervoor ondersteuning in de vorm van een eenmalige subsidie aanvragen.

Iedereen van 13 jaar en ouder moet op sommige plekken een geldig coronatoegangsbewijs laten zien om toegang te krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca, bij een evenement, sportwedstrijd of culturele voorstelling. Het college van burgemeester en wethouders heeft een subsidieregeling ingesteld voor horecabedrijven, sportverenigingen, cultuurinstellingen en andere ondernemingen die verplicht zijn om bezoekers te controleren op het coronatoegangsbewijs. Zij kunnen een subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten die zij hiervoor maken.

De ondersteuning geldt voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Wethouder Hans Driessen: ‘Controles op coronatoegangsbewijzen kosten tijd en geld en vragen om (extra) inzet van personeel. We begrijpen dat dit voor ondernemers en organisaties vervelend is. Daarom hebben we het beschikbare geld van het Rijk in een subsidieregeling vertaald.’

Het gaat om de kosten die verenigingen en ondernemers maken om coronatoegangsbewijzen te controleren. Denk hierbij aan extra gemaakte uren van het personeel of het aannemen van extra personeel. De subsidie is ook voor organisaties die vrijwilligers inzetten tegen een onkostenvergoeding.

Aanvragen

De ondersteuning is aan te vragen via de website van de gemeente Beuningen. Hier staan ook de voorwaarden.

Rijksbijdrage

Het Rijk gaf de gemeente Beuningen eenmalig een bedrag om ondernemers en organisatoren te ondersteunen bij de controle op het coronatoegangsbewijs.

Reacties