Uit de raad: raadsvergadering 21 december

Foto: Beuningen

De gemeenteraad van Beuningen komt eens in de vijf weken bij elkaar om besluiten te nemen. Dit gebeurt tijdens de raadsvergadering. Op dinsdag 21 december om 19.30 uur is er weer een raadsvergadering. U kunt deze digitaal volgen via gemeentebestuur.beuningen.nl. Volgende onderwerpen staan centraal tijdens de raadsvergadering:

  • Nieuw zwembad
  • Zienswijze Kaderbrief 2023 GGD Gelderland-Zuid
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling BVO DRAN
  • Omgevingsvisie en nota van beantwoording
  • Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0
  • Omgevingsprogramma recreatie en toerisme buitengebieden
  • Beleidsplan Gladheidsbestrijding
  • Stedenbouwkundig plan en grondexploitatie Hoge Woerd
  • Herfstnota 2021
  • Wijziging MGR

De agenda’s hierboven kunnen nog veranderen. De meest actuele agenda vindt u op gemeentebestuur.beuningen.nl.

Reacties

Cookieinstellingen