Circa dertig reacties op plannen verbreding A50

De A50 bij Niftrik
De A50 bij Niftrik
Foto: Google Maps

Er zijn circa 30 reacties binnengekomen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de plannen voor verbreding van de A50 tussen de knooppunten Paalgraven en Ewijk. Twee derde is van particulieren, een derde van andere overheden (gemeenten) en instanties.

File top 10

De A50 Paalgraven-Bankhoef-Ewijk staat al jarenlang in de nationale file top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. In 2019 heeft het ministerie daarom samen met de provincies Gelderland  en Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de problemen op de A50.

Onderzoek

Uit het onderzoek in 2019 bleek dat het aanpassen of verbreden van de A50 een oplossing biedt voor de huidige en toekomstige knelpunten. Er werden aanvankelijk 3 kansrijke oplossingen genoemd:

  • verbreding naar 3 rijstroken per rijrichting tussen knooppunt Bankhoef en afrit/toerit Ravenstein
  • aanleggen van spitsstroken op het traject Bankhoef-Paalgraven
  • verbreding naar 3 rijstroken per rijrichting op het traject Bankhoef-Paalgraven

Niftrik

Uit nieuwe verkeersberekeningen is gebleken dat een verbreding tussen deze knooppunten niet alle problemen kan oplossen. Daarom is ook gekeken naar een verbreding naar 4 rijstroken per rijrichting tussen Bankhoef en Paalgraven. Dit gedeelte van de snelweg loopt langs Niftrik.

Beslissing

Op basis van alle reacties en eigen afwegingen wordt door het ministerie een voorkeursalternatief gekozen.  De beslissing wordt waarschijnlijk volgend jaar genomen. Mogelijk beginnen in 2027 de werkzaamheden.

Sluiproutes als gevolg van filevorming op de A50 (N322 Maas en Waalweg is hier niet in opgenomen). Bron: MIRT-onderzoek A50

 

 

Cookieinstellingen