Iemand anders voor u laten stemmen

Foto: BNG

Wilt u stemmen en weet u nu al dat u niet kunt op 15 maart? Dan kunt u, zodra u uw stempas heeft ontvangen, toestemming aan iemand anders geven om voor u te stemmen. Dat heet een machtiging. U ontvangt deze uiterlijk in de eerste week van maart met de post.

Let op! Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten én voor het Waterschap. Dus twee verkiezingen op één dag. Dit betekent dat u twee stempassen kunt ontvangen en ook twee keer een aanvraag moet doen als u voor beide verkiezingen in een andere gemeente wil stemmen.

Voorwaarden

De persoon die voor u stemt moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Iemand uit de gemeente Beuningen voor u laten stemmen

 • Vul de achterkant van de stempas tevoren thuis in. U én de persoon die u machtigt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening op de stempas.
 • De gemachtigde moet in dezelfde gemeente wonen als u.
 • De persoon die u machtigt neemt uw stempas mee naar het stembureau. Bij het stembureau moet de gemachtigde (een kopie van) uw indentiteitsbewijs laten zien. Dit mag ook een kopie zijn op een smartphone of tablet. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Iemand uit een andere gemeente voor u laten stemmen

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u tot 1 februari 2023 woonde. U kunt op drie manieren iemand schriftelijk machtigen.

Digitaal aanvragen

 • Een schriftelijke volmacht vraagt u gemakkelijk zelf digitaal aan met uw DigiD. Dit kan tot vrijdag 10 maart 17.00 uur. In het aanvraagproces moet u een verklaring van de gemachtigde (pdf, 715 kB) uploaden.
 • De gemachtigde downloadt de verklaring gemachtigde en vult deze in. Hiermee verklaart hij dat hij voor een andere kiezer bij volmacht gaat stemmen. Deze ingevulde verklaring moet u uploaden in uw digitale aanvraag.
 • De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt daarna het volmachtbewijs via de post.

Een schriftelijke volmacht aanvragen Logo DigiD

Persoonlijk aanvragen

Wilt u een schriftelijke machtiging liever persoonlijk aanvragen? Dit kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.

 • Maak hiervoor een afspraak.
 • U en de gemachtigde vullen allebei een deel van het formulier ‘Verzoek om bij volmacht te stemmen’ (pdf, 715 kB) in en zetten allebei een handtekening.
 • Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te brengen.

Afspraak maken schriftelijke volmacht aanvragen

Schriftelijk aanvragen

U kunt een schriftelijke volmacht ook schriftelijk aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 17.00 uur bij ons binnen zijn. U en de gemachtigde vullen allebei een deel van het formulier in en zetten allebei de handtekeningen op het formulier. Download hiervoor het speciale formulier L8.

Formulier verzoek om bij volmacht te stemmen downloaden

U stuurt het formulier daarna via de post naar:

Gemeente Beuningen
Team Verkiezingen
Postbus 14
6640 AA Beuningen

De gemachtigde ontvangt daarna met de post het volmachtbewijs. De gemachtigde hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Meer informatie

 • Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Team Verkiezingen. Stuur een mail naar [email protected] of bel ons via telefoonnummer 14 024.
 • Kijk voor meer informatie over stemmen bij volmacht op de website van de Kiesraad
Cookieinstellingen