Zes woondeals voor 104.000 nieuwe woningen in Gelderland

Foto: Provincie Gelderland

Regio – Woensdag 8 maart zetten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris en de gemeentelijke bestuurders in Zutphen hun handtekening onder zes Gelderse woondeals. Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Met de woondeals geven we starters die geen woning meer kunnen vinden, jonge gezinnen die meer ruimte nodig hebben én ouderen die kleiner willen gaan wonen weer een kans op een betaalbaar huis.”

Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de woningnood tegen te gaan, stelde minister De Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda op. In september 2022 maakten de minister en provincie Gelderland afspraken over de bouw van deze woningen tot en met 2030. Samen met de gemeenten en woningbouwcorporaties werkten we die de afgelopen maanden uit in zes woondeals met afspraken over de aantallen woningen, de betaalbaarheid, de plancapaciteit en de voorwaarden. Voor de regio’s Regio Foodvalley, Achterhoek, Stedendriehoek, Groene Metropoolregio, Noord-Veluwe en Rivierenland.

Meer dan 66.000 betaalbare woningen

Tot en met 2030 moeten er 104.000 huizen worden bijgebouwd, waarvan bijna 66.500 betaalbare koop- en huurwoningen. Dat zijn 4.000 woningen meer dan het woonaanbod dat we in september 2022 aan de minister deden. Van de 104.000 woningen is 31% sociale huur (vanaf 2023 is dat tot € 808 per maand), 10% middenhuur (tot € 1.000 per maand) en 24% betaalbare koopwoningen (tot € 355.000).

Zes regionale woondeals

We stelden de zes regionale woondeals op met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. In het geval van Regio Foodvalley tekent ook provincie Utrecht mee. De meeste huizen worden gebouwd in Nijmegen (13.000), Arnhem (9.500) en Apeldoorn (9.000). In Nijmegen wordt onder meer veel gebouwd bij de Waalsprong (5.600) en in Arnhem bij de Spoorknoop-Oost (9.800). Ook in Ede (7.000), Barneveld (5.500) en Harderwijk (5.500) worden veel huizen gebouwd.

De verdeling over de regio’s van de in Gelderland te bouwen woningen:

Achterhoek Stedendriehoek Regio Foodvalley Groene Metropoolregio Noord-Veluwe Rivierenland Totaal
Aantal woningen 8.390 17.229 19.828 33.000 12.728 12.940 104.117
Betaalbaar totaal 70% 17% 55% 64% 65% 61% 64%

Meer investeren in woningbouw

Voor de bouw van 104.000 woningen is steun van de rijksoverheid nodig. Het gaat om investeringen in bereikbaarheid (wegen, openbaar vervoer, fietspaden), financiële tekorten (woningbouwprojecten kosten vaak meer geld dan ze opleveren) en de inzet van extra ambtenaren voor het versnellen van bouwplannen en vergunningen. Dit is per regio uitgewerkt in de woondeals.

Rijk, provincie en betrokken gemeenten blijven hierover met elkaar in gesprek. Er is ook meer stikstofruimte nodig voor woningbouw. De helft van alle stikstofgevoelige natuur ligt namelijk in Gelderland.

Cookieinstellingen