ARN lanceert het Omgevingsfonds ter ondersteuning van lokale initiatieven

Foto: ARN

ARN, de afvalverwerkingsorganisatie in de regio, heeft het Omgevingsfonds in het leven geroepen om iets terug te doen voor de bewoners in de directe omgeving. Dit fonds heeft als voornaamste doel financiële ondersteuning te bieden aan projecten die de leefbaarheid van de gemeente Beuningen en het bewonersdeel van “Kinderdorp Neerbosch” in Nijmegen ten goede komen.

Het Omgevingsfonds streeft ernaar om initiatieven te ondersteunen die zich richten op specifieke resultaten voor de lokale gemeenschap. Deze initiatieven moeten voldoende draagvlak hebben in de omgeving en bewoners inspireren of activeren. Ze dienen de persoonlijke belangen van betrokkenen te overstijgen en moeten gericht zijn op het verhogen van de leefbaarheid in de regio.

Voor wie is het fonds beschikbaar?

Het Omgevingsfonds is toegankelijk voor inwoners van de gehele gemeente Beuningen en het bewonersdeel van “Kinderdorp Neerbosch” ten zuiden van de Hogelandseweg in Nijmegen. Dit betekent dat een breed scala aan lokale projecten in aanmerking komt voor ondersteuning.

Beschikbaarheid van het Fonds

Vanaf het jaar 2023 is het Omgevingsfonds officieel beschikbaar. Voor dit jaar heeft ARN een bedrag van € 10.000,- toegewezen aan het fonds. Het richtbedrag voor individuele projecten bedraagt maximaal € 1.000,-.

Hoe kan ik aanspraak maken op het fonds?

Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen worden ingediend bij ARN, gericht aan het Omgevingsfonds, via het speciale antwoordformulier. Voor het jaar 2023 is de aanvraagperiode geopend van 1 tot en met 31 oktober. Het is belangrijk op te merken dat projecten die voor ondersteuning in aanmerking willen komen, aan strikte criteria moeten voldoen.

Wat moet er in de aanvraag worden vermeld?

In de aanvraag moet duidelijk worden beschreven wat het beoogde resultaat is van het initiatief waarvoor financiële ondersteuning wordt aangevraagd en op welke manier dit resultaat zal worden bereikt. De aanvraag moet concreet, afgebakend en realistisch onderbouwd zijn om in aanmerking te komen voor steun uit het Omgevingsfonds.

Dit initiatief van ARN belooft een waardevolle bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden en gemeenschapsbetrokkenheid in de regio. Lokale bewoners worden aangemoedigd om innovatieve projecten en ideeën in te dienen die de kwaliteit van leven in Beuningen en Nijmegen kunnen versterken.

Cookieinstellingen